Zaradi različnih razlag policijskega dokumenta - ukrepi slovenske policije na morju z dne 04.08. 2004 v medijih, objavljamo širše pojasnilo:

Aktivnost slovenske policije na morju, kot tudi odrejeni ukrepi Policijski upravi Koper s strani Generalne policijske uprave, dne 4.8.2004, so bili določeni v skladu s 6. členom Zakona o policiji in tudi v skladu z usmeritvami za opravljanje policijskih nalogih na morju.

Po sprejetju navedenih ukrepov se je stanje v Piranskem zalivu umirilo in ni več prihajalo do kršitev. Ker pa do podaljšanja ribiškega kodeksa ni prišlo, je policija 13.8.2004 dopolnila ukrepe z dne 4.8.2004, in sicer s tem, da je potrebno v vsakem primeru, ko se ugotovi kršitev na območju nadzora slovenske policije, s slovenskim policijskim čolnom takoj izpluti v to območje zaradi ustreznega ukrepanja. Namen izplutja je ugotovitev identitete plovila in njegovega poveljnika ter izvajanje ukrepov v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami. V pojasnilu z dne 13.08.2004 je bilo posebej opozorjeno, da se je potrebno izogibati nepotrebnemu zaostrovanju in povzročanju konfliktnih situacij, še nadalje pa se o izplutju s policijskim plovilom na to območje krajevno pristojni policijski upravi medsebojno obveščata.

Ker do 25.8.2004 ribiški kodeks ni bil sprejet, so bili vsi začasni ukrepi slovenske policije preklicani. Naloge na morju se tako izvajajo še naprej v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami, kot so veljale pred izdajo ukrepov.

Medsebojno obveščanje za vplutje policijskih čolnov ene ali druge strani v navedeno območje je zgolj operativno obvestilo s ciljem preprečevanja morebitnih konfliktov, nikakor pa ni to zaprosilo v smislu dovoljenja ali iskanja kakršnegakoli soglasja za vplutje slovenske policije na to območje, z namenom opravljanja nadzora, oziroma izvajanja represivnih ukrepov zoper kršitelje.

V času veljavnosti ukrepov, to je od 4.8.2004 do njihovega preklica oziroma do 2.9.2004 policija ni zabeležila kršitev zaradi vplutja hrvaških plovil v območje ukrepanja slovenske policije.

 

Nuša Tavčar