Posledica vsakoletnega tradicionalnega pokanja s karbidi in možnarji pri nas so številne telesne poškodbe, kršitve javnega reda in miru ter materialna škoda, da ne omenjamo pritožb občanov zaradi pretirane in objestne uporabe sredstev, ki povzročajo pok, vznemirjanje živali in podobno.

Največkrat se pri tem poškodujejo mlajše osebe, pogosto otroci, ki utrpijo hude, včasih celo trajne posledice.

Uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I in II, katerih glavni učinek je pok, je na podlagi določil Uredbe o pirotehničnih izdelkih dovoljena le med 26. decembrom in 2. januarjem. To pomeni, da teh izdelkov med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Kazen za kršenje teh določb je 10.000 tolarjev. Policisti bodo zoper kršitelje dosledno ukrepali, še posebej zoper tiste, ki bodo s pirotehničnimi sredstvi kalili mir v bližini vrtcev, šol, bolnišnic, cerkva in na krajih, kjer je zbrano večje število ljudi.

Možnarji, katerih uporaba je med velikonočnimi prazniki v posameznih delih države pogosta, sodijo po Zakonu o orožju med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj priglasitveni list. Ta orožna listina jim ne omogoča pravice nošenja; njihova uporaba je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih javnih zbiranj.

Čeprav za nabavo karbida ni posebnih omejitev, prosimo starše oziroma skrbnike, da na možne posledice uporabe še posebej opozorijo otroke in mladoletnike. Po dosedanjih izkušnjah se največ nesreč zgodi predvsem zaradi nepazljivosti oziroma lahkomiselnosti. Kljub temu, da gre ponekod za tradicionalno obeleževanje praznika s pokanjem, se moramo zavedati, da je to lahko zelo nevarno.

Želimo vam mirne praznike.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi