2. maja 2003 bodo svoj mandat v mednarodni mirovni misiji UNMIK na Kosovu zaključili policisti, Boštjan Kreže iz Policijske uprave Koper, Igor Kotnik iz Postaje prometne policije Maribor, Miran Šribar in Anton Malek iz Postaje letališke policije Brnik in Vito Mithans iz Policijske postaje Slovenj Gradec.

Sprejem policistov bo v petek, 2. maja 2003, ob 17.30 uri na Letališču Ljubljana na Brniku.

Policiste, ki jim je potekel mandat v misiji, bo 3. maja 2003 zamenjalo šest novih policistov, Klemen Rozman iz Postaje mejne policije Karavanke, Anton Štromberger iz Postaje mejen policije Dobova, Davor Bogovič iz Postaje mejne policije Rogaška Slatina, Tibor Lapajne iz Urada za varnost in zaščito Generalne policijske uprave, Kristijan Vodopivec iz Policijske postaje Kranj in Fredi Močnik iz Postaje prometne policije Murska Sobota.

Odhod policistov na Kosovo bo v soboto, 3. maja 2003, ob 13.15 uri z brniškega letališča.

Policist Bernard Vesenjak iz Policijske postaje Šentilj pa bo v mirovno misijo UNMIK na Kosovo odpotoval 15. junija 2003.

Slovenska policija sodeluje v mednarodnih mirovnih misijah od leta 1997, ko je Vlada Republike Slovenije odobrila sodelovanje policistov v mednarodni misiji MAPE (Multinational advisory police element-mednarodna svetovalna policijska misija) v Albaniji, ki jo je organizirala in vodila Zahodnoevropska unija kot nosilka Evropske varnostne in obrambne identitete. Misija je potekala do junija leta 2000, Slovenija pa je v vsakem mandatu sodelovala z dvema policistoma.

Želje in potrebe po sodelovanju slovenskih predstavnikov v mednarodnih mirovnih operacijah so se pojavile tudi pri mednarodni misiji UNMIK (United Nations Mission in Kosovo - misija združenih narodov na Kosovu), ki je bila vzpostavljena po intervenciji NATA na Zvezno republiko Jugoslavijo poleti 1999. Slovenska policija se je priključila misiji novembra leta 2000 s petnajstimi policisti.

Prva misija Združenih narodov, v kateri od aprila leta 2000 sodelujeta tudi dva slovenska policista, je misija Združenih narodov UNTAET (United Nations Transitional Administration on East Timor) na Vzhodnem Timorju. Misija je bila zaključena 20. maja 2002, istega leta pa je mandat dobila nova misija , in sicer mednarodna mirovna misija UNMISET (United Nations Mission of Support in East Timor), kjer policija poleg klasičnih policijskih nalog pomaga pri razvoju lokalne policije. Misija ima podobno organizacijsko strukturo in mandat kot civilna mirovna misija UNMIK.

Slovenski policisti sodelujejo tudi v mirovnih operacijah pod okriljem OVSE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi) na Kosovu in v Makedoniji. Na Kosovu deluje slovenska policija od aprila 2000, trenutno s petimi policisti, v Makedoniji pa od julija 2001, kjer so štirje policisti.

Od januarja 2003 deluje slovenska policija s štirimi policisti tudi v mirovni misiji Evropske Unije EUPM (European Union Police Mission) v Bosni in Hercegovini, ki je nadomestila mednarodno policijsko misijo Združenih narodov IPTF (International Police Tasks Forces).

V sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja pa od marca 2003 sodeluje Slovenija z enim policistom tudi v policijski misiji v Afganistanu.

 


Besedilo: Tadeja Kuhar