V Vadbenem centru v Gotenici je 10. in 11. junija 2003 potekal prvi letni preizkus vodnikov in službenih psov za splošno in specialistično uporabo, ki ga je organizirala Policijska akademija v sodelovanju z Upravo uniformirane policije Generalne policijske uprave.

Preizkusa se je udeležilo 34 vodnikov s psi za splošno uporabo in 26 vodnikov ter 31 psov za specialistično uporabo iz vseh Policijskih uprav, Specializirane enote za nadzor državne meje Uprave uniformirane policije ter Urada za varnost in zaščito GPU. Na preizkusu je sodelovalo tudi 19 vodnikov s psi iz Slovenske vojske, Carinske uprave in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so tekmovali izven konkurence.

Preizkus, ki je nasledil dolgoletna državna tekmovanja vodnikov in službenih psov policije je potekal v dveh kategorijah, in sicer ločeno vodniki in službeni psi za splošno uporabo ter vodniki in službeni psi za specialistično uporabo. Vodniki s psi za splošno uporabo so se preizkusili v štirih disciplinah: sledenju, poslušnosti, terenskem preizkusu, ki je med drugim obsegal tri kilometrski poligon s številnimi ovirami, s kakršnimi se srečujejo vodniki pri policijskem delu, streljanje s pištolo v dveh različnih položajih ter obrambo in napad brez nagobčnika ter v izžrebani disciplini, ki je bila tokrat pregled gozda.


psi 01

Premagovanje ovir na poligonu


Vodniki s psi za specialistično uporabo in sicer za odkrivanje prepovedanih drog in eksploziva so se preizkusili v pregledovanju prostorov in prtljage, vozil, terena, poslušnosti in premagovanju ovir. Preizkusne discipline so bile sestavljene tako, da so ponazarjale dejansko delo vodnika in psa specialista na terenu.


psi 02

Pregled gozda


Preizkus je pokazal dobro usposobljenost vodnikov in psov za splošno uporabo, najboljšim pa je generalni direktor policije Marko Pogorevc s sodelavci podelil pokale, medalje in priznanja.


psi 03

Pregled objekta in prtljage

 

REZULTATI


PSI ZA SPLOŠNO UPORABO


Sledenje - posamezno

 1. Zvone Zorc, pes Bandur, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 2. Aleš Kajzer, pes Atos, Policijska uprava Koper
 3. Milivoj Filipič, pes Šarik, Policijska uprava Murska Sobota
 4. Tadej Nagode, pes Ors, Policijska uprava Postojna
 5. Damjan Levstik, pes Bruno, Policijska uprava Ljubljana 1


Poslušnost - posamezno

 1. Dominik Garneš, pes Dark, Policijska uprava Ljubljana 1
 2. Dejan Lavrič, pes Erasco, Specialna enota policije
 3. Zvone Zorc, pes Bandur, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 4. Martin Brezavšček, pes Enrico, Policijska uprava Nova Gorica
 5. Aleš Gmajnar, pes Demon, Policijska uprava Slovenj Gradec


Terenski preizkus - posamezno

 1. Damjan Dimič, pes Fred, Specialna enota policije
 2. Boštjan Purger, pes Ben, Policijska uprava Kranj
 3. Stanko Fakin, pes Aik, Policijska uprava Krško
 4. Lavrič Dejan, pes Erasco, Specialna enota policije
 5. Željko Paradžik, pes Kud, Policijska uprava Ljubljana 2


psi 04

Premagovanje ovir na poligonu

 

Izžrebana disciplina (pregled gozda) - posamezno

 1. Gregor Lusavec, pes Benny, Policijska uprava Novo mesto
 2. Aleš Gmajnar, pes Demon, Policijska uprava Slovenj Gradec
 3. Karel Kelc, pes Čan, Policijska uprava Maribor 1
 4. Dejan Lavrič, pes Erasco, Specialna enota policije
 5. Zvone Zorc, pes Bandur, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU


Posamezno - skupaj

 1. Zvone Zorc, pes Bandur, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 2. Dominik Garneš, pes Dark, Policijska uprava Ljubljana 1
 3. Dejan Lavrič, pes Erasco, Specialna enota policije
 4. Boštjan Purger, pes Ben, Policijska uprava Kranj
 5. Aleš Kajzer, pes Atos, Policijska uprava Koper


Ekipno - skupaj

 1. Policijska uprava Ljubljana 1
 2. Specialna enota policije
 3. Policijska uprava Kranj
 4. Policijska uprava Murska Sobota
 5. Policijska uprava Krško


psi 05

Napad in obramba brez nagobčnika

 

PSI ZA SPECIALISTIČNO UPORABO


Vozila - posamezno

 1. Vojko Skok, pes Hudi, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 2. Jože Metelko, pes Ull, Policijska uprava Ljubljana
 3. Ivan Imperl, pes Žana, Policijska uprava Krško
 4. Vojko Skok, pes Dona, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 5. Hubert Enci, pes Živa, Policijska uprava Slovenj Gradec


Teren - posamezno

 1. Ivan Imperl, pes Szulak, Policijska uprava Krško
 2. Vojko Skok, pes Hudi, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 3. Roman Odlazek, pes Feniks, Policijska uprava Ljubljana
 4. Renato Pušnik, pes Stela, Policijska uprava Koper
 5. Jože Metelko, pes Ull, Policijska uprava Ljubljana


Prostori in prtljaga - posamezno

 1. Renato Pušnik, pes Kio, Policijska uprava Koper
 2. Zvonko Galun, pes Daša, Policijska uprava Maribor
 3. Danilo Štelcl, pes Lari, Policijska uprava Murska Sobota
 4. Renato Pušnik, pes Stela, Policijska uprava Koper
 5. Ivan Imperl, pes Žana, Policijska uprava Krško


psi 06

odkrivanje eksploziva in mamil

 

Poslušnost in premagovanje ovir - posamezno

 1. Igor Potočnik, pes Lee, Policijska uprava Kranj
 2. Jože Metelko, pes Ull, Policijska uprava Ljubljana
 3. Roman Odlazek, pes Feniks, Policijska uprava Ljubljana
 4. Jože Metelko, pes Rika, Policijska uprava Ljubljana
 5. Vojko Skok, pes Hudi, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU


Iskalci prepovedanih drog - skupni rezultat - posamezno

 1. Jože Metelko, pes Ull, Policijska uprava Ljubljana
 2. Danilo Štelcl, pes Lari, Policijska uprava Murska Sobota
 3. Vojko Skok, pes Hudi, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 4. Roman Odlazek, pes Feniks, Policijska uprava Ljubljana
 5. Hubert Enci, pes Živa, Policijska uprava Slovenj Gradec


Iskalci eksplozivov - skupni rezultat - posamezno

 1. Vojko Skok, pes Dona, Specializirana enota za nadzor državne meje GPU
 2. Robert Zajc, pes Tisa, Policijska uprava Maribor
 3. Matjaz Logar, pes Asta, Urad za varnost in zaščito GPU
 4. Borut Brglez, pes Rika, Policijska uprava Kranj
 5. Roman Odlazek, pes Besy, Policijska uprava Ljubljana


psi 07

Sledenje

 

Besedilo in fotografije: Dean Božnik