V Centru za usposabljanje slovenske policije v Gotenici se je včeraj, 17. junija 2003, začelo usposabljanje za inšpektorje iz vseh Policijskih uprav in Oddelka za pritožbe in notranjo zaščito in pomoč policistom (OPNZPP) iz Urada generalnega direktorja policije Generalne policijske uprave, ki se ukvarjajo z reševanjem pritožb na postopek policistov, z notranjo zaščito in s pomočjo policistom.

Organizator dvodnevnega usposabljanja, ki se ga je udeležilo 31 inšpektorjev, je OPNZPP.

Poleg predstavnikov Policije, vodje OPNZPP Bojana Vogrinca, vodje referata za pritožbe v OPNZPP Jerneja Klariča, Tatjane Skalar iz Policijske akademije ter Srečka Podbrežnika in Borisa Praznika iz OPNZPP, sodelujejo kot predavatelji tudi namestnik Varuha človekovih pravic Aleš Butala, vodja Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto Bojan Avbar, vodja preiskovalnega oddelka Okrožnega sodišča Novo mesto Milojka Gutman in predstavnica Amnesty International Katarina Zidar.

Namen izobraževanja in usposabljanja je operacionalizirati nove pravne predpise in strokovne standarde policije ter usmeritve za delo, doseči višjo raven usklajenosti, sistematike in kontinuitete strokovne učinkovitosti in izmenjava izkušenj.


opnzpp pogorevc

Generalni direktor policije Marko Pogorevc med otvoritvenim nagovorom


Usposabljanje je s pozdravnim nagovorom odprl generalni direktor slovenske policije Marko Pogorevc, ki je poudaril, da je odgovornost reševanja pritožb velika, pri tem pa se moramo zavedati, da pritožba ne pomeni le kritiko na delo policije, temveč da je dober inštrument za boljše delo. "Vaša vloga je v policiji izjemno pomembna, policisti morajo znati spoštovati človekove pravice in svoboščine, ko uporabljajo svoja pooblastila. Naloga starešin je, da pokažejo policistom, na kaj morajo biti pri spoštovanju človekovih pravic se posebej pozorni. Vaše delo je odgovorno tudi v primerih, ko so kršitelji policisti, zato morajo pri obravnavi veljati enaka načela in zakoni spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Večji poudarek moramo dati pomoči policistom, predvsem pri njihovih konfliktih, ki se porajajo iz nezadovoljstva, vendar je tudi na tem področju že viden napredek. V okviru notranje zaščite se na policijskih upravah razvijajo posebne službe, znotraj katerih so zaposleni delavci različnih profilov, njihova naloga pa je, da pravočasno rešujejo konfliktne situacije," je povedal Pogorevc in poudaril, da je sodelovanje z institucijo varuha človekovih pravic za slovensko policijo izjemno pomembno in se mora nadaljevati tudi v prihodnje.


opnzpp butalaUvodno predavanje je imel namestnik Varuha človekovih pravic Aleš Butala.


Namestnik varuha človekovih pravic Aleš Butala je na svojem predavanju povedal, da mora policija paziti, da posamezne nepravilnosti ne bi metale nanjo slabo luč. "Imamo enaka gledanja in cilje kot slovenska policija, ki mora učinkovito in odločno uporabljati svoja pooblastila. Je institucija, ki varuje človekove pravice in življenje državljanov. Pooblastila nalagajo policiji veliko odgovornost, da pri njihovem izvajanju ne pride do kršitev. Zato je potrebno imeti učinkovit nadzor nad delom policije. Le skrbno obravnavanje pritožb pomeni kakovostnejše delo organa," je poudaril Butala.

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar