Generalni direktor policije Marko Pogorevc in direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev ddr. Neven Borak sta danes, 20. junija 2003, v prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev v Ljubljani podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju, katerega namen je formalizirati in utrditi sodelovanje med policijo in agencijo z namenom zagotavljanja učinkovitejšega opravljanja nalog na področjih, ki spadajo v pristojnost obeh služb.

sporazum2


Policija in Agencija za trg vrednostnih papirjev namreč sodelujeta pri odkrivanju in preiskovanju vseh uradno pregonljivih kaznivih dejanj, še zlasti kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki so v povezavi s subjekti nadzora agencije.

V skladu s predpisi si izmenjujeta informacije in podatke, ki so pomembni za večjo učinkovitost dela, zlasti o vseh zaznanih sumih storitve kaznivih dejanj, metodah in načinih storitve kaznivih dejanj, novih pojavnih oblikah kaznivih dejanj in drugih pomembnih informacijah.

Policija in agencija sta s sporazumom opredelili, da sodelujeta tudi na področju usposabljanja.


sporazum1

Pri podpisu sporazuma so bili poleg generalnega direktorja policije in direktorja agencije navzoči tudi njuni sodelavci.

 


Besedilo in fotografiji: Dean Božnik