Policisti in kriminalisti policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Kranj so že več mesecev intenzivno spremljali mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je organizirala ilegalne prehode državljanov iz republik bivše Jugoslavije in Turčije preko Hrvaške v Slovenijo in nato naprej v Italijo, od koder pa so ti ilegalni prebežniki s prenarejenimi slovenskimi identifikacijskimi dokumenti potovali naprej v Veliko Britanijo in tudi v Združene države Amerike.

V začetni fazi so kriminalisti zbirali obvestila na klasičen način, v nadaljevanju pa so zoper posamezne člane združbe uporabljali tudi ukrepe iz 49. člena Zakona o policiji in ukrepe po Zakonu o kazenskem postopku. Z uporabo klasičnih kriminalističnih ukrepov in prikritih policijskih ukrepov so uspeli identificirati večjo kriminalno združbo, ki je delovala na širšem področju Slovenije, obenem pa so pridobili tudi podatke o osebah, ki so jim pomagale na območju Hrvaške in Italije.

Kriminalna združba, zoper katero so kriminalisti podali kazensko ovadbo, je bila organizacijsko razdeljena na več vej, katerih lokalni vodje so nato na posameznem območju organizirali ilegalne prehode državne meje iz Hrvaške v Slovenijo, sprejem ilegalnih prebežnikov, njihove skrite prevoze od državne meje med Hrvaško in Slovenijo do državne meje z Italijo, ki so jo prav tako ilegalno prestopili.

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bil vodja te kriminalne združbe slovenski državljan albanskega porekla 32-letni F.K. iz Ljubljane, ki je okoli sebe zbral več državljanov Srbije in Črne Gore (prav tako albanske nacionalnosti), ki so najpogosteje delovali na območju Policijske uprave Ljubljana in PU Kranj, obenem pa so koordinirali tudi sodelovanje s kriminalnimi skupinami, ki so ilegalne prebežnike prevažali z območja Policijske uprave Maribor in skupinami, ki so preko območja PU Nova Gorica organizirale prevoze do državne meje z Italijo in nato tam nezakonito prehajale državno mejo. Na območju PU Ljubljana so bili njegovi glavni sodelavci M.G., V.B., Š.S., A.A., J.H., N.S., in A.B., na območju PU Kranj pa je sodeloval s S.A.. Na območju PU Maribor je lokalno združbo, ki je sodelovala z njim in je bila povezana tudi s sostorilci z območja RH, vodil 30-letni B.Z., slovenski državljan, z njim pa so sodelovali še M.B., F.Z., D.V., F.P., M.K., L.D., Č.N.. Na območju PU Nova Gorica je lokalno združbo ki je opravljala prevoze z območja Ljubljane preko Nove Gorice v Italijo, vodil 25-letni D.T., slovenski državljan z območja BiH, z njim pa so sodelovali še S.N., S.B., D.I., D.B. in drugi osumljenci, ki so imeli vsak točno določene vloge.

Vodja združbe F.K. je imel neposredne stike tudi s sostorilci z območja RH, povezoval pa se je tudi z državljani SČG in Makedonije, ki so mu "pošiljali" ljudi, ki so želeli ilegalno preko Hrvaške in Slovenije v Italijo in naprej. Na območju RH se je povezoval z več osebami, s katerimi se je dogovarjal o številu in načinu ilegalnih prehodov, prav tako pa je neposredne stike z osebami iz RH imel tudi B.Z. z območja Maribora. F.K. se je povezoval tudi z osebami z območja Italije, ki so mu pomagali spravljati ilegalne prebežnike iz Italije do Velike Britanije in nato v Združene države Amerike.

Pri tem je bilo ugotoviljeno, da so ilegalni prebežniki na prepovedan način prestopili mejo med RH in RS in prav tako na prepovedan način tudi mejo med RS in RI. V Italiji so te ilegalne prebežnike večkrat počakali "spremljevalci", ki so jim prinesli prenarejene slovenske identifikacijske dokumente in letalske vozovnice, s katerimi so nato odpotovali v Evropo in tudi v Ameriko. Prenarejene dokumente je preko svojih sodelavcev proti plačilu običajno priskrbel F.K. Cena takega ilegalnega prehoda od SČG do ZDA je bila okoli 12.000 USD, v to pa je že vključena cena prenarejenega identifikacijskega dokumenta in letalska vozovnica. V enem od primerov so ilegalce, ki so na tak način potovali v Ameriko, s pomočjo varnostnih organov Velike Britanije prijeli na letališču v Londonu, pri tem pa so na podlagi naših informacij ugotovili tudi identiteto spremljevalcev, ki bi morali skupaj z ilegalci potovati do New Yorka.

Z izvajanjem ukrepov so uspeli ugotoviti tudi druga dejstva in okoliščine, ki potrjujejo dobro organiziranost navedene kriminalne združbe in tudi natančno razdeljene naloge v njej. Glavni motiv združbe je bilo koristoljubje, saj brez plačila, običajno vnaprejšnjega, niso hoteli izvršiti ničesar.

F. K. je skupine ilegalnih prebežnikov zbiral že na Hrvaškem, kjer je preko hrvaških državljanov poskrbel za njihovo nastanitev in ilegalen prehod iz Hrvaške v Slovenijo. Skupine ilegalcev, ki jih je zbral na Hrvaškem, so bile številčnejše in so štele tudi do 12 ljudi. Od tam pa je F.K. iz "varnostnih" razlogov (da bi se izognil prijetju večjega števila tujcev), organiziral prevoze ilegalnih prebežnikov z območja hrvaško-slovenske meje v manjših skupinah, največ po dva ali tri prebežnike v enem vozilu, saj so bili tako v primeru prijetja s strani policije odkriti največ trije ilegalci, drugi, ki pa so bili v drugem vozilu pa so srečno prispeli do cilja.

Pri tem "razpršenem" načinu prevažanja tujih prebežnikov se je F.K. izognil problemom v primeru prijetja tujih prebežnikov, saj so za organizacijo prepovedanih prehodov plačilo dobili vnaprej in se s tem zavezali opraviti prevoz ljudi do cilja, torej do Italije, kjer pa so stroški za manjše skupine ljudi bistveno manjši kot za velike skupine ilegalnih prebežnikov. Denar za organizacijo ilegalnih prebežnikov je F. K. od ilegalnih prebežnikov zahteval vnaprej in le-tega so pobrali organizatorji prepovedanih prevozov v Makedoniji, Bosni oziroma na Hrvaškem.

Denar za organizacijo prevoza je F.K. od svojih sodelavcev v tujini dobival v največ primerih preko mednarodnega plačilnega sistema WESTERN UNION, posluževal pa se je tudi pošiljanja denarja po avtobusni liniji, kakor tudi plačila neposredno po prevzemu ljudi v Ljubljani. Tako je mednarodno organizirana kriminalna združba , ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj Prepovedanega prehoda čez državno mejo, za organizacijo prevozov ljudi iz Hrvaške do Ljubljane zahtevala "400 EUROV" na osebo, med tem ko so zahtevali za prevoz iz Bosne preko Hrvaške in Slovenije do Italije "1300 EUROV" na osebo ter iz Hrvaške preko Slovenije v Italijo "1000 EUROV". Pri tem so se tudi razlikovale cene do katerega kraja v Italiji je organizirana kriminalna združba organizirala prevoz, in sicer do "UDIN - 1100 EUROV" ter do "GORICE - 1000 EUROV". Cene za organizacijo prepovedanih prevozov so se razlikovale tudi po tem, za katere ilegalne prebežnike je šlo. Tako je F. K. za ilegalni prevoz otrok kurdske narodnosti, ki so se nahajali v BiH in katerim bi F.K. organiziral prevoz preko Rijeke in Slovenije do Trsta, zahteval po "650 EUROV". Denar za organizacijo prepovedanega prehoda je F. K. zahteval v naprej in je "posel" organiziral šele po prevzemu denarja.

Nekateri od članov združbe so z ilegalnimi prebežniki v času izvajanja ukrepov z njimi ravnali skrajno nečloveško. Tako so jim jemali in trgali njihove osebne dokumente, jim jemali osebne stvari ter le te uničili in odvrgli, vse z namenom, da ilegalni prebežniki ne bi pri drugih ljudeh vzbujali suma, da gre dejansko za prebežnike, ki so v R Slovenijo prišli na nedovoljen način. Poleg tega so člani združbe ilegalne prebežnike v zelo slabih vremenskih pogojih puščali zunaj na odprtem v dežju, lačne in žejne. Prav tako so nekateri vozniki, ki so opravljali prevoze ilegalnih prebežnikov, le-te vozili tudi v prtljažnih prostorih in jih s tem spravljali v veliko nevarnost. Ilegalnim prebežnikom so kupovali praviloma le kruh, redko meso, medtem ko toplih obrokov niso dobili. Člani združbe so ilegalne prebežnike tudi izsiljevali za plačilo stroškov za stanovanje na Hrvaškem. Povedali so jim, da jih bodo v primeru, če ne bodo plačali stroškov, "postavili" na ulico in ne bodo opravili njihovih prevozov v ciljno državo.

V času preiskovanja so kriminalisti, njihovo delo so usmerjali tožilci iz skupine za posebne zadeve, uspeli zbrati dokaze za podajo kazenske ovadbe zoper 43 osumljencev iz prej navedenih območij. V ovadbi je opisanih 46 kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo, ki so jih v različnih kombinacijah osumljenci izvršili v navedenem času. Glavni osumljenec F.K. je ovaden za 27 KD, vodja združbe z območja Maribora in njegovi sodelavci za 15 KD, vodja združbe združbe iz Nove Gorice za 10 KD in vodja z območja Kranja za 10 KD. Poleg teh 43 osumljencev je bilo med preiskavo odkritih še več oseb, ki so opravljale samo prevoze ilegalcev in so zoper njih kazenske ovadbe podale policijske postaje.

Z zbiranjem obvestil je bilo tudi ugotovljeno, da je bila večina oseb, ki so v kazenski ovadbi navadeni kot osumljenci, s strani policije že obravnavanih za različna kazniva dejanja, storjena z namenom pridobitve premoženjskih koristi, nekatera od dejanj pa kažejo na to, da so osumljenci pri njihovi izvršitvi tudi nasilni.

V času preiskave so bili odkriti 203 ilegalni prebežniki, od katerih je samo F.K. organiziral prehode za najmanj 115 oseb. Ocenjujemo, da so osumljenci v tem času uspeli organizirati ilegalne prehode še za najmanj 300 oseb, ki jih nismo uspeli odkriti.

Dne 18.06.2003 so kriminalisti pri osumljencih izvedli skupno akcijo, v okviru katere je bilo izvedenih 40 hišnih preiskav, zoper 18 osumljencev pa je bilo odrejeno policijsko pridržanje. V nadaljevanju je bilo s strani preiskovalnih sodnikov odrejenih 15 priporov. Ker je šlo za zelo obsežno zadevo, se je temu ustrezno organiziralo tudi prevosodje, zaslišanja so izvajali trije preiskovalni sodniki hkrati, prav tako so v zadevi vključeni trije tožilci Skupine DT za posebne zadeve.

Na hišnih preiskavah je bilo odkritih več predmetov, s pomočjo katerih so osumljenci izvrševali kazniva dejanja, poleg tega pa tudi 50 potnih listin oseb, ki so jih osumljenci ilegalno spravili v RS in nato v Italijo. Prav tako so našli več kosov strelnega orožja in dokumentacijo, s pomočjo katere se bo odkrivalo protipravno pridobljeno premoženjsko korist. Pričakuje se, da bodo kriminalisti kazensko ovadbo zoper osumljence dopolnili še za nekaj kaznivih dejanj, za katera še pričakuje določene dokaze iz tujine. Prav tako pa se bo začela tudi preiskava zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja.

V zvezi z ilegalnimi prehodi, ki so jih K. F. in ostali izvrševali v neposredni povezavi z več osumljenci z območja Hrvaške, je bilo ugotovljeno, da so hrvaški državljani z območja Zagreba, Varaždina in Čakovca že pred tem sodelovali v kriminalni združbi turških državljanov, ki so na Hrvaškem in v Sloveniji organizirali ilegalne prehode turških državljanov kurdskega porekla iz Turčije preko držav bivše Jugoslavije v Slovenijo in naprej v Italijo.

Urad kriminalistične policije PU Ljubljana je tako že od aprila 2002 do februarja 2003 vodil predkazenski postopek zoper več turških državljanov (S. K., H. A., R. S., El H.T. in S. T.), ki so v sodelovanju z več slovenskimi državljani (A. in D.C., R. O., I.G., A. B. in B. P.) organizirali ilegalne prehode iz Hrvaške v Slovenijo in naprej v Italijo.

Ugotovili so, da je združbo iz Zagreba vodil turški državljan M. T. - "AHMED". "AHMED" je na območju Zagreba organiziral sprejem večjih skupin turških državljanov, ki jih je nato s pomočjo sodelavcev z območja Zagreba, Varaždina in Čakovca (S. C. in P. T.) ilegalno spravil v Slovenijo. Tu so za njihovo nadaljnjo pot poskrbeli prej navedeni turški in slovenski državljani. Za turške državljane v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da so v državo vstopili ilegalno in tu zaprosili za azil. S tem so pridobili status prosilcev za azil in nekateri od njih tudi nastanitev v azilnem domu. Njihove prošnje za azil so bile le krinka le krinka za izvrševanje in organizacijo ilegalnih prehodov čez državno mejo in so bili v Slovenijo "poslani" prav s tem namenom.

Pri preiskavi teh kaznivih dejanj so naši kriminalisti aktivno sodelovali tudi s kriminalistično policijo iz Zagreba in Varaždina. Skupaj so uspeli identificirati glavnega organizatorja "AHMEDA", za katerega je bilo ugotovljeno, da je to M. T., ki je v Zagrebu živel na več naslovih in svojo kriminalno dejavnost skrival pod krinko trgovskega podjetja.

Tudi ta preiskava je bila koordinirana s strani Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem državnem tožilstvu, s pomočjo katere so bili vzpostavljeni tudi stiki s predstavniki hrvaškega tožilstva ( USKOK - Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta). Dogovorjeno je bilo skupno delovanje s ciljem prijetja M. T., saj je bil na Hrvaškem kot tujec in je s tem obstajala možnost izročitve osumljenca Sloveniji. Ob skupni akciji so bili prijeti vsi osumljenci v Sloveniji, hrvaški policisti pa so opravili tudi preiskave pri osumljencih z njihovega območja.

Pri tem so na podlagi podatkov slovenske policije in državnega tožilstva odvzeli prostost tudi M. T., slovenski pravosodni organi pa so takoj poslali potrebne podatke in zahtevo za izročitev osumljenca. Na podlagi te zahteve in po končanem ekstradikcijskem postopku na Hrvaškem je bil M. T. dne 26.06.2003 izročen R Sloveniji in odpeljan v zapore v Ljubljani. Postopek zoper njega bodo vodili slovenski pravosodni organi.

V omenjeni operaciji je policija zbrala podatke za 16 kaznivih dejanj Prepovedanega prehoda čez državno mejo ( po členu 311/III in II KZ), skupaj pa je bilo ovadenih 18 oseb, ki so ilegalno spravili v Slovenijo 87 ilegalcev. Ocenjuje se, da je navedena združba v tem času čez državno mejo ilegalno spravila vsaj 400 ilegalnih prebežnikov. Preiskovalni sodnik je zoper vse tuje državljane, ki so bili ovadeni, odredil pripor.

 

Informacijo pripravili v Upravi kriminalistične policije GPU.