Pred sprejemom dokončne odločitve o usodi policijskega plovila P-111, ki se je pokvaril v lanskem letu, je Policija naročila izdelavo neodvisnega strokovnega mnenja, ki ga je prejela dne 8/7-2003.

Strokovno mnenje obsega pregled in oceno trenutnega stanja plovila, oceno njegove sedanje vrednosti brez pogonskih motorjev in oceno smotrnosti popravila obstoječih motorjev. Posebej je opredeljena tudi ocena možnih variant remonta plovila z oceno vrednosti po opravljenem remontu vključno z oceno življenjske dobe. Po oceni letnih operativnih stroškov in smotrnosti uporabe plovila za opravljanje policijskih nalog ter reševanja je izvedenec zaključil, da je remont plovila tehnično in ekonomsko upravičen.

Na temelju navedenega mnenja je Policija sprejela odločitev, da se izvede remont plovila, v okviru katerega se bo:

  • opravila zamenjava motorjev in menjalnikov ter spojitev na obstoječe pogonske gredi in propelerje ter
  • adaptacija obstoječih temeljev motorjev (brez posega v konstrukcijo plovila) in
  • pregledalo in servisiralo naprave in opremo z namenom zagotovitve operativnosti oz. plovnosti plovila.

Z izvedbo opisanega remonta bo plovilo operativno sposobno za opravljanje policijskih nalog in nalog reševanja na morju.

Pristojne službe Policije že pripravljajo strokovne podlage, ki bodo osnova za izvedbo naročila. Postopek bo zaključen predvidoma do konca leta. Ocenjena vrednost remonta je cca. 100 mio SIT. Natančni podatki bodo znani po izvedenih ogledih plovila s strani potencialnih ponudnikov in posredovanih ponudbah.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi