Prva slovenska preventivna zgibanka "KRIMINALITETA IN UMETNINE" obravnava tihotapljenje, ponarejanje, tatvine in tudi poškodovanje in uničevanje kulturnih dobrin.

Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave želi z njo prispevati k seznanitvi javnosti s to problematiko, saj nevednost oziroma pomanjkljivi samozaščitni ukrepi oškodovancev tovrstnih kaznivih dejanj nemalokrat pogojujejo uspešno delo tistih, ki "služijo" na račun nezakonitih poslov z umetninami in ogrožajo našo kulturno dediščino.

umetnine zgibankaV zgibanki so opisana najpogostejša kazniva dejanja, katerih predmet so umetnine oziroma kulturna dediščina, navedeni preventivni nasveti za lastnike tovrstnih predmetov, kako se zavarovati pred tatovi, ponarejevalci ali preprečiti poškodovanje oziroma uničevanje kulturne dediščine ter ne nazadnje navodila oškodovancem. Vsebuje tudi po mednarodnih standardih izdelan obrazec za opis predmeta, ki je namenjen praktični uporabi, saj ga je moč fotokopirati in si z njegovo pomočjo ustvariti lasten seznam umetnin oz. starin.

Izdana je samo v slovenskem jeziku, saj je glede na navedene člene Kazenskega zakonika Republike Slovenije in kontaktne številke namenjena predvsem uporabi na ozemlju naše države. Na voljo bo v galerijah, muzejih, antikvariatih ter prodajalnah umetnin in starin.

Dejanja zoper umetnine in kulturno dediščino lahko prijavite na telefonski številki 113 ali brezplačni številki anonimnega telefona 080 1200. Na seznamu ukradenih predmetov pa lahko preverite, ali umetnina, ki ste jo nameravali kupiti, ni morebiti ukradena, informacije o tem pa lahko najdete tudi na spletni strani www.interpol.int.

 


Anita Leskovec Sedmak