V sredo 6. avgusta in v četrtek 7. avgusta 2003 bo na uradnem obisku pri slovenski policiji generalni direktor romunske policije prof. dr. Florin Sandu.

Generalni direktor slovenske policije Marko Pogorevc bo skupaj z ožjimi sodelavci in romunskimi gosti ocenil sodelovanje policij obeh držav, predvsem izvajanje Sporazuma o ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vztopile ali nezakonito bivajo na ozemlju obeh držav in Sporazuma o sodelovnju v boju proti organiziranemu kriminalu, nedovoljenem prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem.

V pogovorih bosta obe delegaciji ocenili tudi možnosti nadaljnjega sodelovanja, predvsem na področju izobraževanja in usposabljanja ter se dogovorili o nadaljnjih oblikah sodelovanja v boju zoper ilegalne migracije in organizirani kriminal. Ocenili bodo tudi možnosti sodelovanja v okviru SECI in drugih mednarodnih organizacij.

Predstavniki slovenske policije bodo goste seznanili s pripravami Slovenije za vstop v EU in izvajanjem Schengenskega akcijskega plana.

 V četrtek, 7. avgusta 2003, bosta generalna direktorja obeh policij, Marko Pogorevc in prof. dr. Florin Sandu, ob 11.00 uri v veliki sejni sobi Ministrstva za notranje zadeve (Štefanova 2, Ljubljana) javnosti dala kratko izjavo o poteku dvodnevnih pogovorov med slovensko in romunsko delegacijo.

 


Anita Leskovec Sedmak