1. septembra 2003 se začenja novo šolsko leto. Na cestah bomo pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, predvsem pa ne znajo pravilno oceniti razdalj in hitrosti vozil. Zaradi tega moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem odrasli.

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. V skladu s svojimi strateškimi usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa bodo policisti tudi letos ob začetku šolskega leta izvedli že ustaljene aktivnosti. Veliko energije, sredstev in znanja bodo vložili v preprečevanje nesreč. Poleg tega pa bodo s stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh prispevali k umirjanju prometa, delovali pa bodo tudi svetovalno.

Otroci in mladoletniki spadajo v t.i. skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Zaradi tega morajo vozniki nanje še posebej paziti. Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno predvsem v problematiko otrok in mladoletnikov kot potnikov in nadzoru upoštevanja prometnih predpisov voznikov na območjih, kjer se otroci najpogostejše zadržujejo.


Analiza prometnih nesreč z udeležbo otrok in mladoletnikov

 

Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave.