Danes, 12. septembra 2003, je generalni direktor policije Marko Pogorevc sprejel policista Džemala Durića iz Policijske akademije Generalne policijske uprave, ki bo za šest mesecev nastopil z delom v mirovni misiji OVSE v Makedoniji kot svetovalec na področju v skupnost usmerjenega policijskega dela.

030912 mirovne OVSE

Sprejema pa se je udeležil tudi Drago Zadnikar iz Sektorja za obrambno načrtovanje in policijske specialnosti na Generalni policijski upravi, ki sicer neposredno organizira delo v mednarodnih mirovnih operacijah.

Pred odhodom v Makedonijo se bo policist udeležil tudi tridnevnih priprav na sedežu mirovne misije OVSE na Dunaju, naloge svetovalca pa bo začel opravljati 17. septembra 2003.

Policist Durić se bo pridružil dvema slovenskima policistoma, ki delujeta v mirovni misiji OVSE v Makedoniji.

V krajšem pogovoru je generalni direktor policije izrazil prepričanje, da bo policist kot njegovi predhodniki in drugi slovenski policisti v mednarodnih mirovnih misijah svoje delo opravil strokovno in profesionalno in tako še utrdil ugled slovenske policije ter policistu zaželel uspešno.