V počitniškem naselju MNZ na Debelem rtiču poteka od 14. do 18. septembra 2003 v okviru Srednjeevropske policijske akademije (nem. Mitteleuropäische Polizeiakademie - MEPA) izobraževanje z naslovom Identifikacija in razvrščanje novih sintetičnih drog za kriminaliste iz držav članic SEPA, ki ga je Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave organizirala skupaj s Policijsko akademijo iz Tacna.

Poleg glavnega kriminalističnega tečaja, ki poteka vsako leto na območju vseh držav članic Srednjeevropske policijske akademije, opravlja SEPA svoje poslanstvo tudi skozi različne seminarje, nadaljevalne tečaje, učne delavnice in druge oblike izobraževanja.


sepa droge2

Skupinski posnetek udeležencev seminarja


Na seminarju je zbranih 21 strokovnjakov za področje sintetičnih drog iz kriminalističnih policij članic držav Srednjeevropske policijske akademije - med njimi je tudi 5 predstavnikov slovenske kriminalistične policije - namen izobraževanja pa je izmenjati izkušnje in spoznanja v zvezi z odkrivanjem, evidentiranjem in razvrščanjem novih sintetičnih drog. Celoten seminar poteka v nemškem jeziku.

Udeležence je pozdravil in nagovoril pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Darko Stare, ki je v nadaljevanju seminarja predstavil organizacijske in pravne okvirje delovanja slovenske kriminalistične policije.

Rajko Kozmelj iz Oddelka za prepovedane droge Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, ki je nacionalni koordinator Pharovega projekta o sintetičnih drogah in predhodnih sestavinah, je na seminarju predstavil slovenski sistem za zgodnje obveščanje o odkritih novih sintetičnih drogah, ki je sicer še v fazi vzpostavljanja, in načrte njegovega nadaljnjega razvoja.

Na seminarju je sodelovala tudi strokovnjakinja Mercedes Lovrečič iz Inštituta za varovanje zdravja RS, ki je med drugim predstavila Evropski justify za nadzor nad prepovedanimi drogami in zasvojenostjo iz Lizbone EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) in delovanje t.i. Nacionalne informacijske točke - NFP (National Focal Point) oz. centralne institucije za zbiranje in obdelovanje vseh pomembnejših podatkov v zvezi s problematiko prepovedanih drog na nacionalni ravni. Poudarila je sodelovanje med t.i. Nacionalno informacijsko točko in slovensko policijo.

Tuji udeleženci seminarja so predstavili nove vrste sintetičnih drog v državah članicah Srednjeevropske policijske akademije in način preiskovanja tovrstne kriminalitete v posameznih državah.


sepa droge1

Med seminarjem


"Takšna oblika oblika izobraževanja je koristna in nujno potrebna za uspešno izmenjavo izkušenj na tem področju. Pomembno pa je tudi navezovanje pristnih stikov med udeleženci za nadaljnje policijsko sodelovanje," je med drugim povedal vodja seminarja Robert Črepinko iz Sektorja za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in dodal, da je seminar na to temo pod okriljem SEPA pri nas organiziran prvič.

 

Besedilo in fotografiji: Dean Božnik