Danes, 10. januarja 2002 sta namestnik generalnega direktorja policije dr. Andrej Anžič in direktor Uprave kriminalistične policije Dušan Mohorko v Galeriji na Kotnikovi v Ljubljani podelila vsem, ki so uspešno zaključili Kriminalistični tečaj 2001, potrdila o zaključenem osnovnem usposabljanju.

Slovesne podelitve se je udeležil tudi načelnik Generalštaba slovenske vojske, brigadir Ladislav Lipič.

Dr. Anžič je dejal, da je kriminalistični tečaj, ki ga je pravkar zaključilo 40 udeležencev, oblika usposabljanja, ki ima v policiji najdaljšo tradicijo in najvišji ugled. Tudi sam se ga je udeležil pred leti in prepričan je, da se tradicija uspešnega predajanja znanja na nove generacije odlično nadaljuje. Namestnik generalnega direktorja je izrazil posebno zadovoljstvo, da so se tečaja udeležili tudi predstavniki slovenske vojske, saj prav takšna druženja pomenijo dobro sodelovanje v prihodnosti. Zahvalil se je učiteljem in inštruktorjem, ki so nesebično prenašali svoja znanja na tečajnike in tečajnikom, ker so vztrajali do konca in si pridobili dragocena znanja.


P1100001

Dr. Andrej Anžič je izrazil zadovoljstvo nad takšnimi oblikami izobraževanja in nad sodelovanjem predstavnikov slovenske vojske na tečaju.


Udeležence je pozdravil tudi direktor Uprave kriminalistične policije Dušan Mohorko, ki je udeležencem kriminalističnega tečaja dejal, da se morajo zavedati, da so po eni strani na koncu poti - uspešno so namreč opravili tečaj, hkrati pa tudi na začetku, saj šele pričenjajo z delom v kriminalistični policiji. Znanja, ki so jih pridobili na tečaju, bodo morali sedaj pokazati tudi v praksi. Svoj nagovor je direktor zaključil s stavkom: "Le vztrajnost, znanje in samoiniciativnost pomenijo tudi uspeh."


P1100007

Dušan Mohorko je vsem udeležencem podelil potrdila o uspešno opravljenem Kriminalističnem tečaju.


P1100011

Potrdila o opravljenem kriminalističnem tečaju so dobili tudi vsi trije predstavniki slovenske vojske, ki jim je poleg direktorja Uprave kriminalistične policije Dušana Mohorka čestital tudi načelnik Generalštaba slovenske vojske brigadir Ladislav Lipič.

 

Kriminalistični tečaj je trajal od septembra do decembra, namenjen pa je bil predvsem novo zaposlenim delavcem kriminalistične policije. Udeležilo se ga je 19 policistov in trije predstavniki Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, tem pa se je na praktičnem delu pridružilo še dodatnih 18 kriminalistov. Po zaključku tečaja, ki je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, so morali udeleženci opraviti tudi 14 izpitov. Tečaj so uspešno dokončali vsi udeleženci.

Cilj štirimesečnega tečaja je bil seznaniti tečajnike s pomenom varstva človekovih pravic in etičnih načel v policijskih postopkih, jih spoznati s položajem, vlogo in nalogami kriminalistične policije, udeleženci so se učili kako uporabljati policijska pooblastila in prisilna sredstva, pravilno komunicirati pri opravljanju policijskih nalog, varovati osebne in zaupne podatke, med drugim pa so se naučili tudi uporabljati različne kriminalistične metode in procesno-kazenske ukrepe.

Pridobljena teoretična znanja so uspešno preizkusili v štirinajst dnevnem praktičnem delu tečaja v Gotenici, ki je bil sestavljen iz različnih praktičnih vaj, kot so ogled kraja katastrofe, spretnostna vožnja, preiskovanje ekoloških kaznivih dejanj, odkrivanje in preiskovanje kaznivega dejanja oboroženega ropa, samomori, nesreče, ogled kraja eksplozije, ogled požiga in streljanje.

 

Besedilo in fotografije: Anita Leskovec Sedmak