Kot ste že bili seznanjeni je bil dne 10.01.02 ob 11.37 uri v naselju Luče storjen rop.

Zamaskiran in oborožen ropar je ob tej uri vstopil v prostore Nove Ljubljanske banke, stopil do bančnega pulta iz zavpil "TO JE ROP, DENAR MI DAJ, ČE SPROŽIŠ ALARM TE UBIJEM TAKOJ!!". Zaradi groženj in strahu je delavka banke roparju izročila 8.951.920 SIT, 7.100 ATS, 200 DEM, 20 GBP in 23.050 Euro. V času ropa je v prostore banke prišla druga delavka, ki je že pri vhodu opazila, da gre za rop, zato je prostore banke zapustila. Delavko je opazil tudi ropar, ki je zavpil "POČAKAJ, ČE NE TE UBIJEM" Delavka jekljub grožnji prostore zapustila, odšla do bližnjega telefona in o ropu obvestila policijo. V tem času je ropar v nahrbtnik, ki ga je prinesel s seboj stlačil ves denar in pobegnil. Po prvih zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je peš pobegnil, tako, da je prečkal reko Savinjo in stekel v gozd v smeri planine Raduha. Kljub intenzivnemu pregledu območja, kjer je sodeloval tudi policijski helikopter, storilec tega dne ni bil izsleden.

V nadaljevanju policijske preiskave so bili opravljeni razgovori z večjim številom oseb, ki so storilca videle po ropu, prav tako pa so zbrana obvestila kazala na to, da je bila poleg storilca videna dan pred ropom v naselju Luče, kakor tudi v banki še ena oseba. Kasnejši razgovori z osumljencema so potrdili, da sta si dan pred ropom dejansko ogledala širšo okolico in pripravila načrt prihoda, kakor tudi pobega, kar je potrjeval tudi ogled kraja dejanja s širšo okolico, saj so policisti pri pregledu območja, na poti pobega našli kapo storilca, v neposredni bližini pa sveža oblačila in obutev. Te stvari si je ropar pripravil za preobleči.

Na podlagi zbranih obvestil od občanov, ugotovitev ogleda, strokovnih mnenj Centra za kriminalistično tehnične preiskave in na podlagi izvajanja drugih aktivnosti z zakonsko podlago v Zakonu o kazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da obstajajo razlogi za sum, da je rop storil M.Č, star 30 let, doma iz območja Mislinje. Pri ropu sta mu pomoč nudila M.Č, star 27 let, doma iz območja Mislinja in S.V, star 26 let, doma iz Dravograda. 30-letnega roparja M.Č je v času ropa z vozilom pripeljal na kraj ropa 27-letni M.Č. Ko ga je odložil se je počasi odpeljal proti Mozirju z nalogo, da roparja obvešča o lokacijah policistov. Po dogovorjenih obvestilih je pomočnik z vozilom odšel domov. V tem času se je ropar potuhnil v gozdu in čakal na noč. Okoli 18.30 ure je prišel v naselje Krnice do parkiranega osebnega avtomobila znamke R 4. Izkoristil je malomarnost voznika, saj so bili v vozilu ključi, in se z odtujenim vozilom odpeljal do naselja Ljubno, kjer je vozilo zapustil in po telefonu poklical sostorilca oziroma pomočnika S.V. Osumljeni S.V je s svojim vozilom prišel po M.Č. in ga odpeljal v bližino doma.

Ko je prišel domov je M.Č denar, oblačila in orožje skril na neznano lokacijo, katere policistom še ni uspelo ugotoviti. Pri policijski preiskavi je bila že dne 11.01.02 ob 12.45 vzeta prostost in odrejeno policijsko pridržanje roparju, 30-letnemu M.Č. dne 13.01.02 ob 11.55 osumljencu S.V in dne 15.01.02 27-letnemu M.Č, ki je tega dne prišel iz R. Avstrije v Slovenijo. Med tem, ko je bil ropar M.Č. priveden dne 13.01.02 na zaslišanje preiskovalnemu sodniku, ki je najprej odredil sodno pridržanje, po zaslišanju pa pripor, je bil osumljeni S.V po zbranih policijskih obvestilih izpuščen. Dne 16.01.02 je policija skupaj s kazensko ovadbo privedla na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku še tretjega osumljenca, 27-letnega M.Č. Preiskovalni sodnik je zoper njega odredil sodno pridržanje.

 

Informacijo so pripravili v Uradu kriminalistične policije PU Celje.