Med 5. in 9. majem 2002 je bila v Siofoku ob Blatnem jezeru na Madžarskem v organizaciji državnega poveljstva madžarske mejne straže X. Mednarodna konferenca mejnih policij.

Na konferenci sta kot predstavnika slovenske policije sodelovala g. Anton Travner, vodja Sektorja za državno mejo in tujce v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave in g. Dušan Burian, višji inšpektor - višji svetovalec v tem sektorju.

Poleg slovenskih predstavnikov so se konference udeležili še predstavniki 38-ih držav (Albanije, Avstralije, Avstrije, Azerbajdžana,Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke, Danske, Južne Afrike, Velike Britanije, Estonije, Belorusije, Finske, Francije, Gruzije, Nizozemske, Hrvaške, Irske, Kanade, Poljske, Latvije, Litve, Makedonije, Madžarske, Moldavije, Nemčije, Norveške, Portugalske, Rusije, Romunije, Španije, Švice, Švedske, Slovaške, Turčije, Ukrajine in ZR Jugoslavije) in 10 mednarodnih organizacij (Budimpeštanske skupine, Interpola, Europola, ICMPD, IOM, UNHCR, DCAF, Pakta stabilnosti, Evropske komisije in Sveta EU).

Na konferenci so sodelovali številni vodje mejnih organov tako iz držav članic EU (vodja nemške Zvezne mejne zaščite, finske Mejne straže, avstrijske mejne službe Zvezne žandarmerije …) kot iz ostalih držav (poveljnik madžarske mejne straže, poveljnik ruske mejne straže, vodja estonske mejne straže, hrvaške mejne policije, jugoslovanske mejne službe, romunske mejne straže, vodja južno-afriške mejne policije …).

Obravnavali so naslednje teme:

  1. Sodelovanje mejno-policijskih organizacij na začetku 3. tisočletja.
  2. Vprašanja nadaljnjega razvoja Mednarodne konference mejnih policij.
  3. Reorganizacija delovne skupine "Vodij mejnih organov" v "Forum mejnih organov".
  4. Poročila o delu delovnih skupin "Vodij mejnih organov", "Kontrola čezmejnega prometa", "Izmenjava informacij" in "Preprečevanje ilegalnih migracij".
  5. Razno.


Ena izmed osrednjih tem pogovora je bila na konferenci tudi problematika ilegalnih migracij. V tem kontekstu je g. Anton Travner predstavil rezultate dela delovne skupine "Preprečevanje ilegalnih migracij", kateri je od njene ustanovitve na IX. konferenci lani predsedovala slovenska policija.

V sklopu tega gre za dva dokumenta. Prvega, z naslovom "Mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja ilegalnih migracij", je v sodelovanju z delovno skupino pripravil ICMPD na Dunaju; udeleženci konference so ga ocenili kot zelo kvalitetno informativno gradivo. Drugi dokument pa so "Priporočila za učinkovitejše preprečevanje in zatiranje ilegalnih migracij", ki jih je pripravila slovenska policija na podlagi slovenskih izkušenj in slovenskega koncepta boja zoper ilegalne migracije, ki temelji na "Teoriji cene", avtor katere je g. Anton Travner. Udeleženci konference so dokument ocenili kot izredno kvaliteten in ga potrdili kot priporočilo za implementacijo v praksi v državah članicah.

Sprejet je bil sklep, da omenjena delovna skupina nadaljuje s svojim delom pod vodstvom slovenske policije in da bo naslednje leto na plenarni konferenci glavna tema pogovorov prav problematika ilegalnih migracij.

Vse navedeno je dokaz več za mednarodno priznano pomembno in visoko cenjeno vlogo slovenske policije pri obvladovanju problematike ilegalnih migracij v širšem evropskem prostoru.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi