V športnem parku Policijske akademije v Tacnu je 9. julija 2002 potekala slovesnost ob zaključku šolanja 32. generacije Srednje policijske šole, ki so s svečano prisego pred generalnim direktorjem policije g. Markom Pogorevcem stopili v vrste slovenske policije.

Od 88 dijakov in 23 dijakinj 4. letnika Srednje policijske šole jih je bilo na spomladanskem roku poklicne mature uspešnih 96. "Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog Policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine," so bile besede, ki so jih izrekli dijaki in dijakinje.


P7090001

Vodstvo policije in dr. Rado Bohinc na slovesnosti


Z včerajšnjim dnem so se tako pridružili 5083 policistom, ki so od leta 1970 (ko je šolanje zaključila 1. generacija) dalje pa vse do današnjih dni uspešno zaključili šolanje na tej šoli. Pri policijskem delu na policijskih postajah jim bodo osnovno vodilo vrednote, ki so zapisane v policijskem kodeksu: zakonitost, strokovnost, korektnost, spoštovanje človekovega dostojanstva, znanje in odprtost.


P7090008

Dijaki in dijakinje četrtega letnika Srednje policijske šole pred svečano zaprisego (v ospredju nagrajeni dijaki in dijakinja ter ravnatelj šole).


Na Policijski akademiji se je včeraj tudi dejansko končalo štiriletno srednješolsko izobraževanje za poklic policista, v katerega so se vpisovali dijaki in dijakinje takoj po osnovni šoli. Začetki šole segajo v leto 1967, ko je takratno vodstvo slovenske milice sprejelo odločitev o ustanovitvi kadetske šole za miličnike. V 35-ih letih delovanja je šola doživela več sprememb. Prvih sedem generacij je opravilo triletni strokovni program, leta 1974 pa je izobraževanje potekalo po novem štiriletnem strokovnem programu. Leta 1984 so šolo in dom vpisali v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, leta 1991 pa se je 25. generacija začela izobraževati po prenovljenem vzgojno-izobraževalnem programu policist, ki je omogočal končati šolanje z maturo in/ali zaključnim izpitom. Po tem programu so se izobraževali dijaki do vključno 31. generacije. Letošnja 32. (zadnja) generacija se je izobraževala po programu policist s podaljšano veljavnostjo in končala šolanje s poklicno maturo. Od ustanovitve šole leta 1967 do njene ukinitve 2002 je bilo vanjo sprejetih 6111 učencev. Izobraževanje pa je uspešno končalo 5205 dijakov in dijakinj.


P7090013

Slovesnosti so se poleg učiteljev in vzgojiteljev udeležili tudi starši dijakov.


Na področju osnovnega izobraževanja za poklic policist je slovenska policija 4. januarja 1999 uvedla nov program izpopolnjevanja za poklic policist. Gre za nov, sodoben in evropsko primerljiv način izobraževanja kandidatov za policiste. Izobraževanje se tako po vsebini, metodah, metodologiji in časovnim obsegom, razlikuje od prejšnjih programov izpopolnjevanj pripravnikov za policiste. V treh modulih teoretičnega in praktičnega usposabljanja, v 18 mesecih, pridobijo poklic tisti, ki so pred vpisom uspešno zaključijo katerokoli srednjo šolo. Novi izobraževalni program za poklic policista v sklopu Policijske akademije v Tacnu izvaja Srednja policijska šola, in sicer 12 mesecev, šest mesecev pa kandidati utrjujejo in izpopolnjujejo svoje znanje na policijskih postajah.


P7090009

Zbrane je nagovoril ravnatelj Srednje policijske šole g. Angel Čibej.


Ravnatelj Srednje policijske šole na Policijski akademiji v Tacnu g. Angel Čibej je na slovesnosti dejal, da bo slovenska policija bogatejša za novo generacijo mladih policistov in policistk, polnih strokovnega znanja, ne pa tudi praktičnih znanj in izkušenj. "Slednje bodo pridobivali ob vsakdanjem delu od svojih starejših kolegov. Med štiriletnim šolanjem smo mlade policiste in policistke učili in naučili vse tisto,kar se od maturantov srednjih šol pričakuje. Poleg tega pa smo jim dali tudi nova znanja in spoznanja s področja izvajanja policijskih pooblastil, komunikacijskih veščin, prometne varnosti, organizacije in nalog policije, vzdrževanja javnega reda in ostalih strokovnih predmetov ter jih pri tem vedno seznanjali ter opozarjali, da morajo pri opravljanju svojega poklica biti posebej pozorni na varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin," je med drugim povedal ravnatelj in se zahvalil vsem, ki so pomagali oblikovati in izvajati vzgojno-izobraževalni program na tej šoli.

Slavnostni govornik je bil tudi generalni direktor policije g. Marko Pogorevc, zbrane sta nagovorila še minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc in direktor Policijske akademija v Tacnu g. Marjan Ferk.


P7090022

 Slavnostni govornik je bil tudi g. Marko Pogorevc, generalni direktor policije.


Generalni direktor policija g. Marko Pogorevc je ob tej priložnosti dejal, da so nekdanji kadeti te šole odigrali pomembno vlogo v obdobju osamosvojitvenih procesov. S svojim znanjem in izkušnjami so pomagali ustanavljati tudi slovensko vojsko. Mlade policiste in policistke je opozoril, da so na začetku poklicne poti in da bodo morali v prihodnje teoretično znanje izpopolniti tudi s praktičnimi izkušnjami. "Ne pozabite, da ste v službi ljudi, ki jih varujete in ščitite. Vaše poslanstvo je jasno, ste varuhi reda in miru, ki morate ščititi in spoštovati človekove pravice. Človek je človek, ne glede v kakšni situaciji se znajde, in mi smo tisti, ki smo dolžni vedno in povsod izkazovati spoštovanje in dostojanstvo vredno človeka. Poklic policista je težak, uspešno ga opravljamo le z znanjem. Znanje pa je potrebno dograjevati, zato se z današnjim dnem izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje ne konča. Prav nasprotno. Znanje ste dolžni negovati in nadgrajevati, le tako boste kos vse bolj zahtevnim nalogam. Pomembno je tudi, da boste gradili in ohranjali ugled policije, kar lahko dosežete le z visoko pripadnostjo kolektivu ter samo zakonitim, strokovnim in etičnim delom ter ravnanjem," je poudaril g. Marko Pogorevc in se zahvalil vsem predstojnikom na Policijski akademiji, učiteljem, vzgojiteljem, inštruktorjem, zunanjim sodelavcem, ki so izvajali štiri letni program izobraževanja, tako da je program uspešno končala tudi zadnja generacija policistk in policistov. Zahvalil se je tudi delavkam in delavcem v skupnih službah in drugih službah, ki so zagotavljali, da so dijaki imeli ustrezne pogoje za bivanje in učenje.


P7090023

Mlade policiste in policistke je nagovoril tudi minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc.


Minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc je dijakom 4. letnika Srednje policijske šole dejal, da bodo z ljudmi vsak dan v stiku, zato naj bodo njihovi zaupniki in prijatelji. "Pri svojem delu morate striktno spoštovati predpisano zakonodajo, vendar vas to ne odvezuje od tega, da ljudem prisluhnete, jim po najboljših močeh pomagate, svetujete in ste potrpežljivi. Vzvišenost, aroganca in grobost niso odlike policijskega dela in niso lastnosti, ki bi jih smeli imeti policisti. Previdno uporabljajte svojo moč, ki ste jo prejeli s policijskimi pooblastili in s katero lahko posežete v človekove pravice. Ponosni smo na vas in od vas veliko pričakujemo. Že zlasti, da se uvrstite med starejše kolege, ki so veliko prispevali k ugledu, ki ga ima danes slovenska policija tako med domačimi ljudmi kot tudi v svetu. Ugled boste s svojim znanjem in nabiranjem izkušenj še dvignili. Že v kratkem se boste pridružili svojim starejšim kolegom pri opravljanju osnovnega poslanstva: varovanju ustavnega reda in zakonitosti v naši državi, zagotavljanju varnosti ljudi in njihove lastnine. Od vas pričakujemo, da boste v prihodnje sodelovali v različnih izobraževalnih oblikah, ki jih v skladu z evropskimi smernicami organizira slovenska policija in da boste vedno sledili tistemu, kar ste danes prisegli," je med drugim povedal dr. Rado Bohinc ter novim policistom in policistkam zaželel veliko uspeha na novi poklicni poti.

Direktor Policijske akademije v Tacnu g. Marjan Ferk je v nagovoru dejal, da je šola v 35-ih letih doživela več sprememb in da se je v zadnji generaciji izobraževalo tudi 23 deklet, ki so po njegovih besedah spremenila miselnost slovenske policije o ženskah v policiji.


P7090016

Direktor Policijske akademije g. Marjan Ferk je podelil nagrade najboljšim dijakom.


Direktor Policijske akademije je dijakom 4. letnika Srednje policijske šole: Matjažu Pšaku, Denisu Huremoviću in Nejcu Erženu podelil nagrado za vestno, marljivo delo v šoli, za pomoč sošolcem, za delo v izvenšolskih dejavnostih, tovariški odnos do sošolcev in delavcev Srednje policijske šole in Policijske akademije. Direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi g. Stanislav Veniger je podelil nagrado za najboljšega športnika, ki jo je prejele dijakinja 4. letnika šole Uršula Belaj. Najboljši dijak 32. generacije je Sandi Kociper. Nagrado mu je izročil generalni direktor policije g. Marko Pogorevc.


P7090019

Nagrado generalnega direktorja policije je prejel dijak Sandi Kociper.


V kulturnem programu so poleg policijskega orkestra sodelovali dijaki Srednje policijske šole in g. Gojmir Lešnjak-Gojc z zabavnim skečem ter slovenska umetnika ga. Jerca Mrzel in g. Tone Kuntner. Slovesnost ob zaključku šolanja je popestrila tudi razstava slikarskih del policista Jožefa Osterca iz Policijske postaje Ljutomer Policijske uprave Murska Sobota v prostorih Policijske akademije. Novi policisti in policistke so po slovesnosti v matičnih učilnicah Srednje policijske šole prejeli spričevala, podpisali zaobljubo ter prejeli Kodeks policijske etike in zbornik Tacenska leta.


P7090012

Za kulturno popestritev slovesnosti so poskrbeli Tone Kuntner in Jerca Mrzel ter...


P7090024

... Gojmir Lešnjak - Gojc z dijaki Srednje policijske šole.

 

Besedilo in fotografije: Dean Božnik