Generalni direktor policije g. Marko Pogorevc se je 22. julija 2002 udeležil 3. zasedanja šefov policij držav Evropske unije in držav kandidatk, in sicer v Kobenhavnu na Danskem.

Med srečanjem je tekla beseda predvsem o boju proti organiziranemu kriminalu, preprečevanju ilegalnih migracij in trgovine z belim blagom ter avtomobilski kriminaliteti.

Predstavniki evropskih policij so se dogovorili, da morajo v Evropolu policije sodelovati bolj operativno ter zagotavljati pravočasno, učinkovito in usklajeno odzivanje vseh na nove oblike kriminalitete.

Soglasno so sklenili, da je za uspešen boj proti vsem oblikam, predvsem organizirane kriminalitete potrebno skupno izobraževanje in usposabljanje. Dogovorili so se, da bodo organizirali skupna usposabljanja policistov v okviru organizacije CEPOL, ki se jih bodo udeležili tudi slovenski policisti, in uskladili katalog usposabljanj za leto 2003.

G. Pogorevc se je v okviru zasedanja posebej sestal še z direktorji policij Danske, Avstrije, Slovaške in Luxemburga, s katerimi je izmenjal izkušnje pri vodenju policije. Z avstrijskim generalnim direktorjem sta se dogovorila, da se trije slovenski policisti udeležijo posebnega usposabljanja o kriznem menedžmentu, ki ga avstrijska policija organizira še za svoje, luxemburške in belgijske policijske starešine.

Na povabilo nacionalnega komisarja Švedske generalni direktor slovenske policije danes, 23. julija 2002 nadaljuje obisk v Stockholmu, med katerim se bo podrobno seznanil z delom švedske policije. Srečal se bo tudi s predstavniki državnega tožilstva kraljevine Švedske, s katerimi si bodo izmenjali izkušnje o sodelovanju med policijo in tožilstvom v obeh državah. 

 

Anita Leskovec Sedmak