V letošnjem letu smo objavili razpis za prosta delovna mesta za kandidate za policiste, in sicer na Policijskih upravah Krško, Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Postojna, Novo mesto in Murska Sobota.

Kandidatom sporočamo, da bomo v okviru razpisa obravnavali le vloge, ki so v roku prispele na naslove omenjenih Policijskih uprav.

Kandidati, ki so v letošnjem letu pravočasno podali svojo vlogo in so v razpisnem roku izpolnjevali vse formalne pogoje, bodo do 10.08.2002 prejeli vabila na predizbirni test.

Predizbirni test bo potekal od 20.08.2002 do 22.08.2002 v Policijski akademiji. Kandidati, ki bodo uspešno opravili predizbirni test, bodo v nekaj dneh prejeli vabilo na preizkus telesnih zmogljivosti in psihološki pregled.

Preizkusi telesnih zmogljivosti in psihološki pregledi bodo potekali od 26.08.2002 do 30.08.2002 v Policijski akademiji. Kandidati, ki bodo uspešno opravili oba preizkusa, bodo v približno 7 dneh prejeli vabilo na zdravniški pregled.

Zdravniški pregledi bodo potekali od 16.09.2002 do predvidoma 31.10.2002 na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Ob zdravniškem pregledu bodo kandidati opravili tudi razgovor s psihologinjo.

Kandidate bomo glede na rezultate, ki jih bodo dosegli v izbirnem postopku, rangirali po Policijskih upravah. Najboljše bomo povabili na selekcijski intervju.

Selekcijski intervjuji bodo predvidoma potekali na Policijskih upravah, in sicer od 4.11.2002 do predvidoma 15.11.2002.

O dokončnem izboru bodo kandidati obveščeni predvodoma do konca novembra 2002.

Kandidati, ki niso izpolnjevali formalnih pogojev oziroma so poslali nepopolne vloge bodo negativne odgovore prejeli predvidoma do 17.08.2002.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi