V sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja deluje slovenska policija v okviru mednarodne mirovne misije OVSE na Kosovu že od aprila leta 2002, kjer na policijski akademiji v Vučitrnu sodelujejo štirje slovenski policisti.

Policista Dušan Osojnik iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave in Marko Logar iz Policijske akademije Generalne policijske uprave bosta zamenjala policista Štefana Skalarja in Janeza Ruparja, ki jima poteče mandat oktobra leta 2002. Zaradi pobud in potreb OVSE bo slovenska policija do takrat delovala s šestimi policisti.

Pred odhodom na Kosovo se bosta policista udeležila tudi nekajdnevnih priprav na sedežu mirovne misije OVSE na Dunaju, naloge policijskega inštruktorja na policijski akademiji pa bosta začela opravljati 28. avgusta 2002.

Mandat za delo v mirovni misiji bo trajal šest mesecev z možnostjo podaljšanja.


20020823 sprejem Kosovo

Sprejem pri generalnem direktorju policije.

 

Danes je policista Osojnika in Logarja sprejel generalni direktor policije Marko Pogorevc, ki je na krajšem pogovoru izrazil prepričanje, da bosta oba policista kot njihova predhodnika in kot drugi slovenski policisti v mednarodnih mirovnih misijah svoje delo opravila na najvišji strokovni in profesionalni ravni in tako še utrdila ugled slovenske policije, ob tem pa je policistoma zaželel tudi uspešno službovanje.

 

Besedilo in fotografija: Tadeja Kuhar