Svetovne varnostne razmere vse bolj zahtevajo odpiranje držav in njihovo medsebojno sodelovanje na vseh področjih, tudi na varnostnem. Mednarodno policijsko sodelovanje postaja tako vse širše in ne zajema več le medsosedskega sodelovanja.

Slovenska policija je ustrezno organizirana, visoko usposobljena in dobro opremljena varnostna sila, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami koristno pomaga tam, kjer so krizne razmere zaradi vojn, terorizma ali dogodkov ob tranziciji družbene ureditve. Slovenki policisti sodelujejo v mednarodnih misijah že od leta 1997 - v Albaniji pri usposabljanju in reorganizaciji albanske policije, v OVSE pri usposabljanju kosovskih policistov, v mirovni operaciji UNTAET na Vzhodnem Timorju.

 

P5220002a


V mednarodni misiji Združenih narodov, imenovani UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) na Kosovu od novembra 2000 sodeluje 15 slovenskih policistov. Člani civilne operacije UNMIK, ki jo je 10. junija 1999 ustanovil Varnostni svet Združenih narodov na Kosovu, pomagajo pri zagotavljanju zakonitosti in reda na Kosovu, opravljajo naloge mejne policije, sodelujejo pri usposabljanju kosovske policije ter varujejo človekove pravice.

 

P5220010a


Za izjemno uspešno opravljeno delo je danes, 22. maja 2001 vseh petnajst slovenskih policistov dobilo prestižno odlikovanje Združenih narodov, ki jim ga je podelil gospod Christofer Albiston, komisar UNMIK policije, skupaj z namestnikom generalnega direktorja slovenske policije dr. Andrejem Anžičem.

Delegacija slovenske policije, ki jo vodi dr. Andrej Anžič, namestnik generalnega direktorja policije, se je udeležila slovesne podelitve odlikovanj v prištinskem hotelu Baci. Slovesnosti so se udeležili tudi vodje policijskih kontingentov drugih držav v misiji, slovenski predstavniki v drugih misijah na Kosovu. Zbrane sta nagovorila dr. Anžič in g. Albiston, slednji je policistom tudi podelil visoka odlikovanja.

 

P5220013a


Predstavniki slovenske policije so se ob tej priložnosti srečali s komisarjem UNMIK policije, gospodom Albistonom na poveljstvu UNMIK CIVPOL v Prištini.

 

P5220015a


Komisar Albiston se je zahvalil slovenskim policistom, ki sodelujejo v mednarodni misiji na Kosovu. Izrazil je zadovoljstvo z njihovim delom in upanje, da bo Slovenija poslala nove policiste, ko bodo ti končali svoje delo, ki bodo prav tako usposobljeni, saj prav takšne tu, na Kosovu, tudi potrebujejo. Poudaril je, da policisti niso na Kosovu zato, da bi spreminjali politično ureditev, temveč zato, da vzdržujejo javni red in mir. Gospod Albiston meni, da je v mednarodnih misijah na sploh premalo žensk policistk in povedal, da upa, da bomo v prihodnje tudi v Sloveniji uspeli pridobiti nekaj teh, saj je prepričan, da se bo našlo delo zanje. Sicer pa je komisar dejal tudi, da imajo slovenski policisti veliko prednost - poznajo namreč jezik domačinov, poleg tega pa jim pri razumevanju razmer pomaga tudi skupna preteklost.

 

P5220020a


Dr. Anžič, namestnik generalnega direktorja policije je najprej komisarja pozdravil v imenu generalnega direktorja slovenske policije Marka Pogorevca in v imenu ministra za notranje zadeve dr. Rada Bohinca. "Slovenija je mlada država, vendar se zaveda kolektivne odgovornosti za varnost. Veseli nas, da smo izbrali kvalitetne policiste in še prav posebno nas veseli, da so prav njim podelili priznanja. Ko bomo izbirali novo ekipo, se bomo potrudili, da bomo ustregli vašim željam in potrebam," je še povedal doktor Anžič.

Predstavniki slovenske policije so obiskali tudi domovanja slovenskih policistov v Prištini.

 

Besedilo in fotografije: Anita Leskovec Sedmak