Danes, 12. decembra sta se v Ljubljani sestali delegaciji slovenske kriminalistične policije in kriminalistične policije Zveznega ministrstva za notranje zadeve ZRJ. Predstavniki kriminalističnih policij so se pogovarjali o konkretnem izvajanju nedavno podpisanega sporazuma o sodelovanju med policijama obeh držav.

Na delovnem srečanju so največ pozornosti namenili sodelovanju v boju zoper organizirani kriminal in zatiranju ter odkrivanju avtomobilskih tatov.


20011212-Delegacija

Na sliki z leve: Boris Rehar, Dušan Mohorko in Milan Obradović.


Vsebino doseženih dogovorov je na tiskovni konferenci predstavil Dušan Mohorko, direktor Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki je poudaril, da so se s kolegi dogovorili o konkretnih oblikah sodelovanja med kriminalističnima policijama, še zlasti pri spremljanju posameznikov in kriminalnih združb, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom bodisi na območju Zvezne republike Jugoslavije bodisi v Sloveniji. Lovke kriminalnih združb na različnih področjih organiziranega kriminala segajo iz jugoslovanskega v slovenski prostor in obratno.

Delegaciji sta določili kontaktne točke in kontaktne osebe, tako da bo obveščanje in izmenjava informacij potekala hitro in nemoteno, 24 ur na dan. Dogovorili so se tudi za izmenjavo oficirjev za zvezo. V začetku prihodnjega leta se bodo srečali še strokovnjaki s področja organiziranega kriminala in s področja splošne kriminalitete. Vodstvi kriminalističnih policij pa se bosta v prihodnje srečavali vsaj enkrat letno, da ugotovita, kako se sporazum izvaja na operativni ravni.

Milan Obradović, načelnik Uprave kriminalistične policije Zveznega ministrstva za notranje zadeve ZRJ, je zbranim povedal, da je sporazum o sodelovanju med policijama obeh držav prvi takšen sporazum, ki ga je podpisala Zvezna republika Jugoslavija s kakšno tujo državo. Poudaril je, da so dogovori povsem konkretni in omogočajo, da sodelovanje dejansko zaživi, saj med obema policijama ni dilem. Strinjal se je s slovenskim kolegom, da so pričakovanja o izsleditvi večjega števila ukradenih vozil v Zvezni republiki Jugoslaviji in njihovi vrnitvi slovenskih lastnikom upravičena. S številnimi ukrepi je njihova kriminalistična policija zmanjšala zanimivost jugoslovanskega območja za legalizacijo ukradenih vozil.

Boris Rehar, vodja sektorja vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije, je še dodal, da sporazum, predvsem njegova operacionalizacija, pomeni nadgradnjo sodelovanja, ki že poteka preko Interpola, kamor je bila Zvezna republika Jugoslavija ponovno sprejeta.

Ker je temelj uspešnega dela, dobra strokovna podkovanost kriminalistov, so slovenski kriminalisti jugoslovanskim kolegom ponudili možnost izobraževanja v Sloveniji, podobno kot so se sami izobraževali v tujini.

 

Besedilo in fotografija: Tadeja Kolenc