V torek 18. in sredo 19. decembra 2001 je v hotelu Paka v Velenju potekalo mednarodno zasedanje delovne skupine na temo "Preprečevanje ilegalnih migracij", ki je bila na pobudo slovenske delegacije ustanovljena na IX. Mednarodni konferenci mejnih policij aprila letos v Siofoku na Madžarskem.

Mednarodna konferenca mejnih policij je mednarodni forum, ki je bil ustanovljen pred devetimi leti. V začetku njenega delovanja je bilo članstvo dokaj skromno, z leti pa je pridobila na svojem pomenu, tako da sedaj združuje mejne organe več kot tridesetih držav, z njo pa sodeluje tudi več mednarodnih organizacij. Predstavlja pomemben most med mejnimi organi iz različnih delov Evrope pa tudi širše (članice so države EU, Srednje-vzhodne Evrope, Jugo-vzhodne Evrope, sodelujejo pa tudi Avstralija, Kanada in Filipini). Njeno delo je do lanskega leta v glavnem potekalo v okviru pripravljalnih in glavnih konferenc ter občasnih ekspertnih zasedanj. Lani pa so bile prvič ustanovljene delovne skupine, ki se ukvarjajo s posameznimi mejno-policijskimi delovnimi področji ter v obdobju med eno in drugo glavno konferenco večkrat zasedajo. Na ta način je delo intenzivnejše in produktivnejše, vse skupaj pa se v praksi pozitivno odraža tudi v učinkovitosti mejnih organov. Do sedaj so v okviru Mednarodne konference mejnih policij delovale ali še delujejo delovne skupine za izmenjavo informacij, za poenotenje standardov mejne kontrole in varovanja državne meje, za učinkovitejše odkrivanje ponarejenih listin za prehajanje državne meje, delovna skupina vodij mejnih organov in že omenjena delovna skupina "Preprečevanje ilegalnih migracij".

Tej delovni skupini predseduje slovenska policija, kar je dokaz več za njeno pomembno in visoko cenjeno vlogo pri obvladovanju problematike ilegalnih migracij v širšem evropskem prostoru.

Zasedanja v Velenju so se poleg slovenskih udeležili še predstavniki mejnih organov devetih evropskih držav (Avstrije, Hrvaške, Italije, Jugoslavije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije in Ruske federacije) in ICMPD (Center za razvoj migracijskih politik) iz Dunaja.

Obravnavana sta bila dokumenta "Mednarodno sodelovanje na področju ilegalnih migracij", katerega je pripravil ICMPD in "Priporočila za učinkovitejše preprečevanje in zatiranje ilegalnih migracij", ki ga je pripravila slovenska policija.

Prvi dokument je pregled aktivnosti, ki potekajo v Evropi, in bo mejnim organom držav članic služil za orientacijo. Drugi pa vsebuje dejanska priporočila, katere ukrepe lahko mejni organi v okviru svojih pristojnosti podvzamejo za učinkovitejše preprečevanje ilegalnih migracij in v precejšnji meri temelji na slovenskih izkušnjah. Namen tega dokumenta je zlasti poenotenje aktivnosti na tem področju v širšem evropskem prostoru, saj ima Mednarodna konferenca mejnih policij resnično multilateralni pomen.

Zasedanje je potekalo v delovnem in konstruktivnem vzdušju, kar dokazuje, da so udeleženci kljub pestri nacionalni zasedbi v tej fazi uspeli v celoti uskladiti oba omenjena dokumenta, ki bosta kot rezultat dela delovne skupine predstavljena in obravnavana konec januarja naslednje leto na pripravljalni konferenci za X. Mednarodno konferenco mejnih policij.

Informacijo so pripravili v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi