Predavatelja policijskih pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo iz Policijske akademije mag. Franc Pozderec in Smiljan Lukman sta se med 10. in 15. aprilom 2011 v Srbiji udeležila seminarja o praktičnih vidikih uporabe prisilnih sredstev. Seminar, ki je bil organiziran v okviru Organizacije za sodelovanje in varnost v Evropi (OVSE), je potekal v policijskem centru za osnovno usposabljanje v Sremski Kamenici.

09

Udeleženci seminarja v Sremski Kamenici


Seminarja se je udeležilo 23 predstavnikov policij različnih držav, in sicer 11 predstavnikov srbskega notranjega ministrstva ter 12 predstavnikov policijskih akademij iz Slovenije, Hrvaške, Federacije Bosne in Hercegovine, Republike Srbske, Črne Gore in Makedonije.

14

Namen usposabljanja je bil izmenjati znanja in izkušnje s področja teoretičnega in praktičnega poučevanja uporabe prisilnih sredstev ter policijskih pooblastil. Znanje, ki so ga predavatelji pridobili na seminarju, bodo ob vrnitvi domov lahko posredovali kandidatom za policiste v svojih državah in jim prenesli bogate izkušnje policij drugih držav.

Seminar je s pozdravnim nagovorom odprl predstavnik misije OVSE v Srbiji mag. Džemal Durić, goste iz tujine pa so pozdravili tudi predstavniki srbskega notranjega ministrstva. Prisotne sta nagovorila tudi moderatorja seminarja Šandor Horvat, predstavnik OVSE v Sremski Kamenici, in Dragan Milić, načelnik iz policijskega centra za osnovno usposabljanje.

04

Po otvoritvi je sledilo spoznavanje programa in urnika seminarja ter predstavitev udeležencev usposabljanja, ki so nato kolege iz drugih držav seznanili s sistemom izobraževanja kandidatov za policiste v svoji državi, pri čemer so največ pozornosti namenili prav usposabljanju za uporabo prisilnih sredstev in policijskih pooblastil. Predstavili so tudi čas izobraževanja kandidatov za policiste v policijski akademiji, predmetnik, časovno razporeditev učne snovi po urah, študijsko gradivo, ki ga kandidati uporabljajo kot učni pripomoček, število kandidatov, starostno strukturo in njihovo predhodno znanje.

V nadaljevanju so se dotaknili tudi zakonske osnove posameznih držav za uporabo vseh prisilnih sredstev in jih med seboj primerjali. Poudarek je bil predvsem na uporabi prisilnih sredstev, kot so fizična sila, sredstva za vezanje in vklepanje, palica, plinska sredstva in sredstva za elektrošok.

15

Slovenska predavatelja sta kolege iz tujine navdušila z zanimivim in izjemno strokovnim prikazom uporabe prisilnih sredstev.


Po teoretičnem delu so udeleženci nadaljevali seminar v telovadnici centra za usposabljanje in taktične hiše, kjer so v kimonih in delovnih uniformah štiri dni predstavljali uporabo strokovnih prijemov pri pasivnem in aktivnem upiranju osebe, strokovne mete, obrambo pred neoboroženim in oboroženim napadalcem, uporabo palice (tonfe, zložljive palice in gumijevke) ter uporabo sredstev za vklepanje in vezanje. Predavatelji so med drugim opravljali tudi varnostni pregled in ugotavljali istovetnost občanov.

Po zaključenem seminarju so se udeleženci vrnili domov z novim pridobljenim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih bodo pri učenju pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo posredovali kandidatom za policiste, novo znanje pa bodo lahko prenesli tudi na udeležence ostalih usposabljanj in izpopolnjevanj, ki potekajo v policijskih akademijah.

pix159

Predstavniki policijskih akademij nekdanjih jugoslovanskih republik so si bili ob koncu seminarja enotni, da je izobraževanje kandidatov za policiste med državami podobno in prekratko glede na zelo veliko količino znanja in veščin, ki jih morajo kandidati osvojiti za suvereno opravljanje poklica policista. Policist mora namreč pri opravljanju nalog in izvajanju policijskih pooblastil po končanem izobraževanju znati uporabljati različne zakonske in podzakonske predpise pa tudi strokovne smernice. Zaradi tega lahko zelo hitro sprejme napačno odločitev in nestrokovno ukrepa, s tem pa krši človekove pravice in temeljne svoboščine.

Predavatelji iz vseh držav udeleženk seminarja so se strinjali, da bi bilo treba podaljšati proces izobraževanja kandidatov za policiste. Le tako se bodo namreč naučili zakonite, strokovne, humane in dostojne praktične uporabe prisilnih sredstev, s čimer bodo bistveno zmanjšali nevarnost poškodbe osebe, zoper katero bodo uporabili prisilno sredstvo, hkrati pa bodo zmanjšali tudi nevarnost poškodb drugih oseb v postopku in nenazadnje preprečili tudi samopoškodbe.

pix60

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije


23.jpg P01.jpg pix051.jpg

pix070.jpg pix086.jpg pix138.jpg

pix197.jpg pix199.jpg pix232.jpg

pix246.jpg pix257.jpg pix271.jpg

pix298.jpg pix300.jpg pix329.jpg