Generalni direktor policije Stanislav Veniger se je danes, 28. maja, na Dunaju srečal z generalnim direktorjem za javno varnost Konradom Koglerjem.

Predstavnika obeh policij sta se strinjala, da je sodelovanje slovenske policije z avstrijskimi varnostnimi organi, predvsem s policijo, odlično. Kot sta poudarila, se vse odprte zadeve rešujejo sproti in učinkovito.

Veniger

Slovenija in Avstrija sodelujeta v regionalnih pobudah, kot so npr. Salzburški forum, proces Brdo, in v okviru centrov za sodelovanje varnostnih organov Vrata Megvarje in Dolga vas. Državi že imata tudi nekaj izkušenj glede napotitve skupnih uradnikov za zvezo v tretje države (v preteklosti Alžirija in Črna gora), ki jih sofinancira Evropska unija. Slovensko in avstrijsko notranje ministrstvo si tako vzajemno pomagata pri kandidiranju za evropska sredstva oz. za sofinanciranje napotitev uradnikov za zvezo. Trenutno aktualni sta napotitvi avstrijskega uradnika za zvezo na Tajsko in slovenskega uradnika za zvezo v Italijo. Šefa  policij sta se strinjala, da bosta letos izjemnega pomena tudi priprava in morebitna sklenitev protokola med Avstrijo in Slovenijo za spremembo pogodbe o policijskem sodelovanju med državama, ki bo nadgradil trenutno veljavni sporazum.

Mednarodno policijsko sodelovanje slovenske kriminalistične policije z avstrijskimi varnostnimi organi poteka preko nacionalnih centralnih birojev Interpola (uradov Sirene) in nacionalnih enot Europola. Kot sta ocenila sogovornika, je sodelovanje med policijama obeh držav odlično, tudi kadar gre za zapletena varnostna vprašanja in se pojavi potreba po hitrem operativnem posredovanju.

Tudi sodelovanje na področju splošnih policijskih nalog je dobro, še posebej z vidika hitre in ažurne izmenjave podatkov o potovanju navijačev in športnih ekip. S področja dela mejne policije pa gre izpostaviti sodelovanje slovenske policije v skupni operaciji Kontaktni uradi, ki jo na zunanjih mejah EU organizira agencija Frontex. Na kontaktnih uradih namreč slovenski policisti redno gostijo avstrijske kolege.

Veniger in Kogler sta kot dobro ocenila tudi sodelovanje pri zagotavljanju večje prometne varnosti. Policijske uprave se približno dvakrat na leto dogovorijo za usklajene nadzore na obeh straneh meje, ko policisti poostreno nadzirajo vožnjo pod vplivom alkohola ali prekoračitve hitrosti.

Veniger je avstrijsko stran seznanil še s pripravami slovenske policije za zagotavljanje varnosti v času Eurobasketa 2013, ki bo potekal med 4. in 22. septembrom 2013 v Sloveniji.