Med 2. in 15. februarjem je potekala preventivna akcija za večjo varnost pešcev, Bodi preViden. Policisti so v tem času ugotovili 1.890 kršitev, od tega 189 pri voznikih in 1.701 pri pešcih. 

Policisti so 819 kršiteljev zgolj opozorili.

Najpogostejše kršitve pešcev so bile prečkanje vozišča izven prehoda, nepravilna stran hoje in neuporaba odsevnih teles. Navedene kršitve so tudi najpogostejše pri nastanku prometnih nesreč.

Najpogostejša kršitev, ki so jo storili vozniki, pa je bilo izsiljevanje prednosti na prehodu za pešce. 

Pešci sodijo med najranljivejše prometne udeležence. S preprečevanjem navedenih kršitev bistveno pripomoremo k boljši prometni varnosti med pešci in ostalimi udeleženci cestnega prometa. Pomembno je, da se vsi udeleženci, predvsem pa šibkejši, zavedajo svojega varnega in odgovornega ravnanja v cestnem prometu in tako pripomorejo k boljši prometni varnosti.
 

Preventivni nasveti za voznike in pešce:

Vozniki, pazite na pešce!

Pešci, bodite preVIDNI!

01 pesci