Podatki o številu migrantov, ki so vstopili v Slovenijo in stanje v sprejemnih ter nastanitvenih centrih.


Tabela 1: Število beguncev in migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 22.10.2015 ob 18.00 uri

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 12.616
22. 10. 2015 do 18.00 ure 5.116
Skupaj 38.587

 

 Tabela 3: Stanje v sprejemnih centrih stanje 22.10.2015 ob 18.00 ure

Lokacija Število oseb
Petišovci 0
Dolga vas 0
Dobovec 0
Center za tujce 19
Gruškovje 0
Brežice 4.500
Središče ob Dravi 0
Dobova 0
Rigonce 2.000
Obrežje 0
Imeno (začasni) 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Zavrč 0
Skupaj 6.519

 

 Tabela 4: Število beguncev in migrantov v namestitvenih centrih stanje 22.10.2015 ob 18.00

Lokacija Število oseb
Šentilj 305
Gornja Radgona  
Vrhnika 0
Celjski sejem 0
Lendava 0
Skupaj 305

 

 Tabela 5: Število beguncev in migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo) stanje 22.10.2015 do 18.00

Datum Število oseb
20.10.2015 4.036
21.10.2015 6.847
22.10.2015 9.758

 

* Podatki se vodijo od 20. 10. 2015 dalje.

*Trenutno je v fazi premeščanja beguncev po RS z vlaki in avtobusi od sprejemnih v namestitvene oziroma na državno mejo z Avstrijo približno 1800 beguncev (niso zavedeni ne v sprejemnih centrih in ne v namestitvenih centrih).