6. taktično-reševalne igre so letos potekale v Šentvidu v Ljubljani. Njihovi najpomembnejši elementi so povezovanje in sodelovanje različnih služb, izmenjava njihovih strokovnih znanj in izobraževanje pri reševanju naloge na poligonu, medtem ko je tekmovalnost, ki sicer pride zraven, povsem drugotnega pomena.

Tokratne igre je organizirala Specialna enota Uprave za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi. Poleg njenih pripadnikov so se iger udeležili še predstavniki Gasilske brigade Ljubljana, Reševalne postaje Univerzitetno kliničnega centra Ljubljana in Enote za specialno delovanje Slovenske vojske.

Odprtje iger in prvo uprizoritev vseh štirih točk, ki so potekale hkrati in se menjavale na polno uro, sta si med drugimi ogledala tudi generalni direktor policije Marjan Fank in ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györköš Žnidar.

Tokrat je bilo prvič, da so bile ekipe - vsako sestavljajo štirje člani - pomešane. To pomeni, da je bil v vsaki od osmih ekip po en predstavnik vsake sodelujoče službe. Vsaka služba pa je pripravila eno delovno točko ali scenarij, ki ga do prihoda na izhodiščno točko udeleženci iger niso poznali.

Posebno zadovoljstvo nad mešanimi ekipami je izrazil tudi generalni direktor policije. Dejal je, da je prva težava, ki se pojavi pri vseh kriznih dogodkih, usklajenost vseh služb: "Ne dvomim, da ne bomo tudi v prihodnje kos varnostnim izzivom, tako kot smo bili v preteklosti. Vendar pa nikoli nismo tako dobri, da ne bi – predvsem v sklopu takšnih vaj – te svoje učinkovitosti še nadgradili in dvignili kakovost svojih 'storitev'. Za obvladovanje teh izrednih dogodkov je potrebna tudi neka vrsta rutine, ki se lahko pridobi ne le z izkušnjami iz realnih situacij, ampak predvsem v okviru vaj in treningov ter skupnih usposabljanj."

"Zavedamo se varnostnih izzivov, ki so v tem času realnost našega obdobja, in pa pričakovanj javnosti do vseh služb, ki so danes tukaj zbrane. /…/ Ne moremo govoriti o preprečevanju kriznih dogodkov, ki so bile in bodo realnost našega dela, so pa pričakovanja usmerjena v to, da bomo omejili ali zmanjšali posledice takšnih dogodkov," je še dejal Fank.

Po besedah poveljnika Specialne enote Milana Pleška je element povezovanja viden v sodelovanju različnih služb, ki se lahko znajdejo skupaj pri nekem kriznem dogodku, in kjer je medsebojno usklajeno delovanje toliko bolj pomembno, da je naloga izvedena čimbolj uspešno. Element izobraževanja je viden v spoznavanju veščin delovnega področja in znanj, ki jih imajo različne službe, ter v združevanju tega. Udeleženci teh taktično-reševalnih iger tako pridobivajo znanja, ki jih lahko potem s pridom izkoristijo naprej v medsebojnem usklajenem sodelovanju v nekem kriznem dogodku.

Element tekmovanje pa so delovne točke, na katerih so ekipe spremljane in ocenjevane ter vrednotene. Vendar tekmovalni značaj ni bil najbolj pomemben, temveč je pomembno druženje, spoznavanje in izmenjava znanj. Kot je še poudaril generalni direktor policije, "več napak in pomanjkljivosti se pokaže na vajah, manj jih potem v realnih situacijah." Po njegovih besedah je to zagotovo tudi eden od namenov dogodkov, kot je bil današnji.

IMG_1778.jpg IMG_1798.jpg IMG_1820.jpg

IMG_1994.jpg IMG_2042.jpg IMG_2133.jpg

IMG_2255.jpg IMG_2301.jpg IMG_2455.jpg

IMG_2472.jpg IMG_2484.jpg IMG_2615.jpg

IMG_2761.jpg IMG_2814.jpg IMG_2827.jpg