Pred generalnim direktorjem policije Marjanom Fankom je danes, 3. februarja 2017, zapriseglo 56 pomožnih policistk in policistov.

Uvodni nagovor je imel vodja usposabljanja za pomožne policiste Igor Stošič, pred prisego pa je v imenu celotne generacije spregovoril pomožni policist Emanuel Banutai. Po prisegi je zbrane, zlasti nove kolege, nagovoril generalni direktor policije Marjan Fank.

Zvočni posnetek izjave generalnega direktorja policije Marjana Fanka o pomožni policiji (mp3)


Slovenska policija je imela vedno v svoji organizaciji tudi sestav rezervne policije, ki je danes kot pomožna policija zakonsko urejena v XI. Poglavju Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter v Uredbi o pomožni policiji.

Na javni razpis februarja lani se je prijavilo okrog 600 zainteresiranih,od katerih jih je vse pogoje izpolnjevalo okrog 100. Usposabljanja se je tako udeležilo 57 kandidatk in kandidatov za pomožne policiste, natančneje 17 kandidatk in 40 kandidatov. Tako je bila, po večletnem zatišju, po novem, ažuriranem in verificiranem 280-urnem programu osnovnega usposabljanja oblikovana 1. generacija kandidatk in kandidatov pomožne policije, ki prihajajo z območja celotne Slovenije.  

IMG 1298

Prvi del usposabljanja je potekal od sredine novembra do sredine decembra lani na območju Vadbenega centra Gotenica, v obsegu 200 pedagoških ur. Kandidati so se seznanili s policijsko taktiko in oborožitvijo, policijskimi pooblastili s praktičnim postopkom, policijsko uporabo borilnih veščin, prekrškovnim in kazenskim pravom, kriminalistiko, informatiko ter z organizacijo in nalogami policije. Drugi, praktični del usposabljanja, ki obsega 80 ur, pa je potekal na področnih policijskih enotah.

Usposabljanje je uspešno zaključilo 56 kandidatk in kandidatov za pomožne policiste.

Pred zaprisego so pomožni policisti podpisali še pogodbo o zaposlitvi, ki velja pet let z možnostjo podaljšanja. Razporejeni bodo na tisto policijsko upravo, na območju katere imajo stalno prebivališče. Na tem območju bodo ob morebitnem vpoklicu izvajali policijska pooblastila. Vpoklicani bodo v primerih, ko bo zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, ob naravnih in drugih nesrečah, v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost, za zavarovanje državne meje in v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja.

Omeniti moramo še 7 kandidatov in kandidatko, ki so v preteklosti že bili policisti in so se usposabljali po krajšem obnovitvenem programu. Danes niso še enkrat ali ponovno zaprisegli, ker so to prisego dali pred leti ob vstopu v policijske vrste.

V pomožno policijo se bodo lahko odslej vključili tudi upokojeni policisti (13. november 2015)


Predvideno je, da bo razpis za zaposlitev in usposabljanje 3. generacije pomožnih policistov februarja ali marca 2017.

IMG_1443_.jpg IMG_1457_.jpg IMG_1460_.jpg

IMG_1536_.jpg IMG_1596_.jpg IMG_1608_.jpg

IMG_1697_.jpg IMG_1735_.jpg

IMG_1194.JPG IMG_1207.JPG IMG_1215.JPG

IMG_1226.JPG IMG_1229.JPG IMG_1230.JPG

IMG_1234.JPG IMG_1240.JPG IMG_1244.JPG

IMG_1267.JPG IMG_1283.JPG IMG_1298.JPG

IMG_1305.JPG