Marjan Fank, generalni direktor policije, prof. dr. Oto Luthar, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prof. dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, so v sredo, 23. avgusta 2017, ob 11. uri v prostorih FVV podpisali Pismo o nameri in s tem potrdili skupni interes za izdelavo Kriminalističnega terminološkega slovarja.

DSC 0403

Pod okriljem Fakultete za varnostne vede je namreč v juniju 2017, na pobudo predstojnice Katedre za kriminalistiko doc. dr. Danijele Frangež, pričela delovati delovna skupina za pripravo novega slovarja. Skupino poleg terminologinje sestavljajo strokovnjaki iz različnih institucij, ki se ukvarjajo s kriminalistiko, saj je nastajanje novega terminološkega slovarja zahteven in obsežen projekt, rezultat pa je lahko kakovosten le ob interdisciplinarnem delu strokovnjakov.

Podpisovanje Pisma o nameri

Tako bodo pri pripravi Kriminalističnega terminološkega slovarja kot avtorji sodelovali: dr. Mojca Žagar Karer (ISJ FR ZRC SAZU), doc. dr. Danijela Frangež (FVV UM), izr. prof. dr. Primož Gorkič (Pravna fakulteta UL), Pavel Jamnik (Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave), Neža Miklič (Policijska akademija GPU), prof. dr. Katja Drobnič in spec. Andrej Gerjevič (Nacionalni forenzični laboratorij).

Člani delovne skupine načrtujejo, da bo Kriminalistični terminološki slovar pripravljen v obdobju od treh do petih let. Poleg elektronske izdaje je predvidena tudi izdaja v tiskani obliki. Člani delovne skupine so k pripravi recenzij povabili še zasl. prof. dr. Darka Mavra, izr. prof. dr. Antona Dvorška, Marjana Fanka, mag., in mag. Branka Japlja.

DSC 0434

Foto: FVV UM