Ob 8. marcu, mednarodnem prazniku žensk, sta Policijska akademija in posvetovalno telo za integracijo načela enakosti spolov organizirala predavanje dr. Aleksandra Zadela, strokovnjaka s področja medosebnih odnosov in razumevanja spola. Predavanje z naslovom Katerega spola je policija? je ponudilo odgovore na nekatera aktualna vprašanja s področja enakosti med spoloma.

Dan žensk po vsem svetu obeležujejo že več kot sto let. Preživel je različna obdobja, revolucije, vojne, preobrate gospodarskih in političnih sistemov ter ves ta čas ohranil svoj zagon in pozitivni naboj. Preživetje takšnega praznika v spreminjajoči se družbi je trden dokaz, da se ohranja pomembno zavedanje - biti ženska je zahtevna in odgovorna vloga in naloga, ki ima v vsaki družbi in kulturi ključno mesto.

Zato je čas, da se tega zavemo tudi ženske same. Zgolj zahtevanje enake obravnave in enakega vrednotenja obeh spolov ni dovolj. Enakost spolov moramo tudi zaživeti, verjeti vanjo in se samozavestno postaviti za svoje odločitve v vseh - zasebnih ali poklicnih - situacijah. Kako živeti svojo moč, a obenem ne dovoliti, da se poruši ravnovesje med ženskim in moškim svetom, ki prav s svojo raznolikostjo bogatita življenje obojih? Na to in druga podobna vprašanja, ki so še kako aktualna v našem vsakdanjiku, bodisi zasebnem, bodisi poklicnem, je danes odgovarjal dr. Aleksander Zadel, strokovnjak s področja medosebnih odnosov in razumevanja spola. Tovrstna vprašanja so pomembna tudi v policiji. Policijski poklic namreč še vedno velja za tradicionalno moškega, čeprav vanj vstopa čedalje več žensk.

20190308 093136

Zbrane je nagovoril tudi državni sekretar mag. Sandi Čurin, ki je dejal, da sta Ministrstvo za notranje zadeve in Policija v preteklosti izvedla številne dejavnosti, ki pomenijo uresničevanje načela enakosti spolov: "Pri tem gre velika zasluga policiji, ki je leta 2009 ustanovila Posvetovalno telo za integracijo načela enakosti spolov v MNZ z organoma v sestavi, leta 2014 pa je bil v Policijski akademiji ustanovljen tudi Center za raziskovanje in socialne veščine, kar je olajšalo izvajanje posameznih aktivnosti na področju enakosti spolov. Ministrstvo za notranje zadeve je tako edino ministrstvo, ki ima za usklajevanje posameznih interesov s področja zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških ustanovljeno posvetovalno telo, katerega člani so predstavniki različnih ravni ministrstva in obeh organov v sestavi."

"Danes je pred nami predavanje z zanimivim naslovom Kakšnega spola je policija. Glede na vsebino, ki je pomembna za oba spola, smo zato danes tukaj - ne glede na to, da je praznik žensk - tako ženske kot moški. Dejstvo je namreč, da nas v službi v prvi vrsti ne določa spol, temveč morajo biti v ospredju naše sposobnosti, znanje in osebnostne vrline," je še dejal Čurin in obenem tudi v imenu notranjega ministra Boštjana Poklukarja vsem sodelavkam v notranjem ministrstvu, policiji in inšpektoratu za notranje zadeve voščil vse najlepše ob 8. marcu in se jim zahvalil za predano delo.

20190308 094735

Dr. Zadel je predaval o odnosih. Med drugim je dejal, da vse izhaja iz nas in iz našega počutja. Pri čemer se vsi mi želimo počutiti dobro, za svoje dobro počutje pa smo odgovorni sami.

Pri tem je pomembno, da po najboljših močeh in znanju počnemo tisto, kar je prav. To pa zato, da bi na dolgi rok živeli boljše in bolj spoštljivo ter bolj v skladu tako s sabo kot z družbo.

Spoštovanje do drugih ljudi pa je tisto, kar si lahko pokažemo vsak dan, ne le na dan, kot je današnji. Po predavalčevih besedah je to bistvo življenja.

 

 

6999.jpg 7014.jpg 7080.jpg

7102.jpg 7114.jpg