Sorodne objave

 

Kriminalisti Oddelka za preiskovanje gospodarske kriminalitete v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Celje smo zaključili s predkazenskim postopkom v zvezi s preiskavo sumov storitev 40 kaznivih dejanj s področja korupcije, kazenskopravno kvalificiranih kot nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu Kazenskega zakonika RS (KZ-1) in nedovoljeno dajanje daril po 242. členu KZ-1.

Včeraj in predvčerajšnjim, 26. in 27. marca 2024, smo na podlagi usmeritev Specializiranega državnega tožilstva in izdane sodne odredbe na območju policijskih uprav Celje in Novo mesto opravili deset hišnih preiskav. Pri hišnih preiskavah je sodelovalo 40 kriminalistov in policistov PU Celje.

Očitanih kaznivih dejanj je osumljenih sedem fizičnih oseb, trije samostojni podjetniki in zastopnika dveh gospodarskih družb, ki so od leta 2022 z javnim zdravstvenim zavodom z območja PU Celje z vnaprej dogovorjenim sodelovanjem delovali na način, da so storitve, potrebne za nemoteno delovanje zavoda, katerih vrednost je sodila v okvir tako imenovanih evidenčnih javnih naročil, organizirali z izbiro favoriziranih ponudnikov, ki so sami priskrbeli konkurenčne ponudbe, kar pomeni, da je zavod postopek javnega naročanja izvedel zgolj formalno, in ne v skladu z načeli o javnem naročanju in dobrem gospodarjenju z javnimi sredstvi.

S preiskavo je bilo ugotovljeno tudi, da sta osumljenca, zaposlena v zavodu, pred formalno izvedbo posla osumljenim izvajalcem sporočala podatke o višini sredstev, ki jih ima zavod na razpolago za izvedbo posameznega posla. S tem sta favoriziranemu ponudniku omogočila, da se je s ponudbo čim bolj približal maksimalni vrednosti razpoložljivih sredstev zavoda. Na ta način so favorizirani ponudniki cene storitev v zameno za pridobitev posla dvignili do 30 odstotkov takrat veljavnih cen na trgu. Dvig cen je predstavljal vrednost daril zaposlenih v zavodu oziroma neupravičeno bogatenje favoriziranega ponudnika na račun javnih sredstev.

S preiskavo zaenkrat še ni bilo ugotovljeno, da bi se dogovarjanja preiskovanih poslov nanašala na dobavo medicinske opreme oziroma zdravil, temveč izključno na investicije oziroma materialno-tehnična sredstva ter storitve, potrebne za nemoteno delovanje javnega zavoda.