Policisti Policijske postaje Šentjur smo 27. januarja 2012 v popoldanskih in večernih urah opozarjali na varnost pešcev v cestnem prometu. Projekt z naslovom Peš po levi, lučka v desni je bil med udeleženci prometa zelo dobro sprejet.

002

Pomočnik komandirja Martin Kumer ter vodji policijskih okolišev Peter Užmah in Uroš Malgaj smo pešce in voznike opozarjali na pomen vidnosti v cetnem prometu. V aktivnostih sta se nam pridružila tudi predstavnika Zveze šoferjev in avtomehanikov Celje ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjur.  

Namen naših aktivnosti je bil ponovno opozoriti pešce na nevarnost, ki jim grozi, če ne uporabljajo ustreznih sredstev za boljšo vidnost. Ker se zavedamo, da je za dobro vidnost pešcev potrebna tudi tehnična brezhibnost motornih vozil, je delavec ZŠAM Celje na cesti opravljal meritve nastavitev luči na vozilih, ki smo jih ustavili. Preverili smo tudi ostalo tehnično brezhibnost vozil, predvsem svetilnih teles.

Policisti smo v nadzoru ustavili 75 vozil in ugotovili 8 kršitev cestnoprometnih predpisov. Zaznali smo predvsem manjše prekrške, kot so slaba nastavitev ali nedelovanje luči, zato smo voznike le opozorili. Ustavili smo tudi sedem pešcev, ki so uporabljali odsevna telesa za boljšo vidnost. Dali smo jim preventivne zloženke.

Vozniki so bili navdušeni nad delnim tehničnim pregledom na cesti in nad opozarjanjem na nedelujoče luči, kar bi pravzaprav moral vsak voznik sam preveriti, preden se usede v vozilo. Tudi pešci so se pozitivno odzvali na naše aktivnostim. Prireditev pa so spremljali tudi lokalni mediji.

Po končanem preventivnem projektu smo  aktivnosti in  odzive udeležencev v cestnem prometu predstavili še v oddajah nekaterih štajerskih medijev, ki so namenjene osveščanju o varnosti cestnega prometa.