Vodji policijskih okolišev Policijske postaje Šentjur pri Celju Peter Užmah in Uroš Malgaj sta 17. maja 2015 v sodelovanju z vodstvom tamkajšnje gasilske zveze izvedla predavanje za poveljujoče gasilce na temo Prevoz skupine otrok.

IMG 20150517 083016.zm

Navedena tema je bila v sodelovanju z GZ Šentjur pri Celju izbrana, ker gasilci prostovoljnih gasilskih društev v okviru svojega delovanja z vozili za prevoz moštva pogosto prevažajo tudi člane mlajših desetin oziroma otroke, kadar se ti udeležujejo raznih tekmovanj.

IMG 20150517 083025.zmanj

Policista sta gasilcem v učilnici gasilske zveze predstavila:

  • zakonodajo pri prevozu skupine otrok v cestnem prometu;
  • pomen izrazov;
  • vozila za prevoz skupine otrok;
  • dolžnost in pravila voznikov, ki prevažajo skupine otrok;
  • spremljevalce pri prevozu otrok;
  • vstopanje in izstopanje potnikov;
  • odgovornost za prekrške.

Pri opisanem usposabljanju je sodelovalo 51 poveljujočih gasilcev Gasilske zveze Šentjur, ki združuje dvanajst prostovoljnih gasilskih društev, in sicer v občini Šentjur in Dobje.