Za vse učence osnovnih šol so po dolgih in brezskrbnih počitnicah nastopili šolski dnevi, kar pomeni tudi ponovno soočanje z nevarnostmi, ki jih prinaša udeležba v prometu. Zato policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem že vrsto let, v sodelovanju s šolami, organiziramo preventivne aktivnosti, ki učence ozaveščajo in seznanjajo s pastmi, na katere lahko naletijo kot udeleženci v prometu.

Tako smo za učence prvih, drugih in tretjih razredov tudi letos organizirali predavanja o varni udeležbi v prometu, na katerih so vodje policijskih okolišev učence seznanili z varnimi šolskimi potmi. Dijaki so ob pomoči policistov spoznavali varno hojo pešcev, varno prečkanje cestišča, pomen in uporabo varnostnega pasu v avtomobilu ter pravilno uporabo kolesarskih čelad. Skupaj s policisti so nato učenci odšli na kratke učne sprehode, kjer so na novo pridobljeno znanje preizkusili v praksi in tako spoznali tudi konkretne nevarnosti na njihovih šolskih poteh.

Slika 1Medium.zm

Zvonko Uršnik, vodja policijskega okoliša PP Ravne na Koroškem v pogovoru z učenci.


V sodelovanju z Občino Prevalje smo se udeležili tudi prireditve za javnost v okviru priprave celostne prometne strategije občine. Na poligonu spretnostne vožnje so policisti učence poučevali o pravilnem nameščanju kolesarske čelade in za učence višjih razredov organizirali krajšo delavnico o poznavanju predpisov s področja prometa, ki so posebej pomembni za kolesarje.

Slika 2Medium.zm

Učni sprehod prvošolcev podružnične OŠ Kotlje v spremstvu maskote, kužka Pazija


S takšnimi preventivnimi aktivnostmi želimo policisti prispevati k boljši prometni varnosti otrok in ostalih udeležencev v prometu na območju ravenske policijske postaje.