Policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem že vrsto let v sodelovanju s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovnimi šolami, vrtci in občinami pred pričetkom šolskega leta opravijo podroben pregled šolskih poti in avtobusnih šolskih prog v šolskih  okoliših, da bi  odpravili morebitne pomanjkljivosti oziroma izboljšali prometno infrastrukturo.

Prevalje03

V prvih dneh pouka pa nato policisti skupaj s člani ZŠAM Ravne na Koroškem, člani društva upokojencev in člani prostovoljnih gasilskih društev skrbijo za varnost otrok, saj  na šolskih poteh opravljajo varovanje otrok na poti v šolo in iz nje. Posebna pohvala velja zgoraj navedenim prostovoljcem, ki svojo nalogo že vrsto let opravljajo zelo vestno in profesionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo.  

Prevalje01

Vodja policijskega okoliša PP Ravne na Koroškem in član ZŠAM Ravne na Koroškem pri varovanju šolskih otrok na Prevaljah


Na vseh osnovnih šolah Mežiške doline, in sicer na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, OŠ Koroških Jeklarjev Javornik, na podružnični osnovni šoli Kotlje, na OŠ Franja Goloba Prevalje, OŠ Mežica in OŠ Črna na Koroškem, smo se tudi letos udeležili sprejema prvošolcev in njihovih staršev. V krajšem predavanju smo starše seznanili z aktivnostmi varovanja šolskih otrok, opozorili smo jih na njihove dolžnosti in na najpogostejše kršitve, ki jih zaznavamo v času varovanja otrok.

Prevalje02

V prvem tednu pouka smo opravili tudi nadzor nad organiziranimi prevozi otrok.  Na policijskem okolišu Prevalje je bila izvedena preventiva na podružničnih osnovnih šolah Holmec, Šentanel in Leše, in sicer v obliki predavanja na temo varne šolske poti in varne udeležbe v cestnem prometu.

Na OŠ Franja Goloba Prevalje je bilo izvedeno tudi predavanje in v nadaljevanju krajši učni sprehod z vsemi oddelki od 1. do 4. razreda.

Prevalje04

Policist se je z učenci 1. razreda OŠ Franja Goloba Prevalje pogovarjal o varnosti v cestnem prometu.