Policisti Policijske postaje Tržič smo v sodelovanju z tržiško lovsko družino začeli s preventivno akcijo za zaščito divjadi pred spuščenimi psi.

Lastnike psov opozarjamo, naj psov brez povodca ne spuščajo v naravo. Nezavarovani psi v naravi namreč plašijo divjad in jo preganjajo iz njenega bivalnega okolja.

Življenjske možnosti divjadi so zato bistveno slabše, spreminja pa se tudi njen naravni življenjski ritem. Opuščanje rednega prehranjevanja zaradi vznemirjenosti pogosto vodi v bolezni in nepotrebne pogine divjih živali, kar poleg trpljenja povzroča tudi materialno škodo. Poleg tega so nezavarovani psi tudi potencialna nevarnost za ljudi.

V okviru akcije smo pripravili tudi plakat, ki lastnike psov opozarja na spoštovanje Zakona o zaščiti živali in Zakona o divjadi in lovstvu. Policisti in lovci smo plakate namestili na oglasne deske in na mesta, kjer se lastniki sprehajajo s svojimi psi. Če bodo odzivi na akcijo v Tržiču pozitivni, jo bomo razširili tudi na druge gorenjske kraje.

plakat

 Opozorilo lastnikom psov (plakat) 

 

Zakon o zaščiti živali določa, da morajo biti psi na javnem mestu na povodcu. Za kršitev je za posameznike (lastnike psov) predvidena globa od 200 do 400 evrov.

Zakon o divjadi in lovstvu pa prepoveduje spuščanje psov v prosto naravo brez nadzora. Lastnik je odgovoren za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi, za kršitev pa je predvidena kazen od 400 do 1.200 evrov.

IMG 1043

 Pobudnika akcije: pomočnik komandirja Policijske postaje Tržič Boštjan Stare (na levi) in gospodar lovske družine Tržič Robert Kralj, sicer pa policijski inšpektor, zaposlen v Letalski policijski enoti (na desni)