Zaposleni na Postaji mejne policije Petišovci smo 29. maja organizirali dan odprtih vrat. Obiskovalcem, tudi tujim, smo predstavili delo policistov in carinikov, prostore in opremo, ki jo uporabljamo pri vsakodnevnem delu na mejnem prehodu.

V ta namen smo izdelali tudi priročno zloženko s predstavitvijo enote in koristnimi nasveti za prestop državne meje.

Slika 376zm

 Učenci Osnovne šole Velika Polana pri predstavitvi tehnične opreme, ki jo uporabljajo policisti pri mejni kontroli

Slika 421zm

Učenci DOŠ Dobrovnik z opremo policista posebne policijske enote

Slika 342zm

Carina je predstavila zasežene izdelke po Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami


Predstavitev dela na mejnem prehodu si je ogledalo veliko obiskovalcev, zato smo se zaposleni odločili, da bomo kljub veliko vložene energije pri izvedbi projekta tudi v prihodnje nadaljevali s podobnimi preventivnimi aktivnostmi.