Policisti Policijske uprave Nova Gorica smo danes, 17. junija 2021, na slovesnosti ob dnevu slovenske policije, 27. juniju, podelili policijska priznanja za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč v posameznih varnostnih akcijah.

Slovesnost pung dan policije 2021 dirUKP

Direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Vojko Urbas in direktor Policijske uprave Nova Gorica Fabjan Kontestabile sta prejemnikom podelila letošnja priznanja policije in se ob tej priložnosti zahvalila vsem sodelavkam in sodelavcem za uspešno opravljeno delo v zadnjem letu, vsem zunanjim prejemnikom letošnjih priznanj pa čestitala za njihov prispevek h krepitvi in razvijanju varnosti ter za uspešno delo v policiji.

Oba slavnostna govornika sta se v svojih nagovorih dotaknila številnih kadrovskih in drugih izzivov, s katerimi se ta čas soočamo v slovenski policiji. Ne nazadnje je poleg vseh aktualnih pred nami še en izziv, in sicer predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, pri katerem bo tako dali drugače sodelovala vsa slovenska policija. V Sloveniji pa smo se tudi letos, podobno kot v številnih drugih državah, soočili z epidemijo, kot je skoraj nihče od nas ne pomni. Na srečo smo jo – tudi ob pomoči državljank in državljanov Slovenije, ki so spoštovali sprejete ukrepe – uspešno zajezili. Prav tako sta oba pohvalila tudi odlično sodelovanje z različnimi varnostnimi strukturami v Republiki Italiji.

Slovesnost pung dan policije 2021 podelitev2

Na prireditvi so bila za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč v posameznih varnostnih akcijah bila podeljena naslednja priznanja policije: srebrni in bronasti ščit policije, znaki policije za sodelovanje s posamezniki in organizacijami ter medalje policije za požrtvovalnost.

Srebrni ščit sta letos prejela Goran Furlan in Roman Žunič. Srebrni ščit policije se podeljuje za večkratne pomembne prispevke ali uspehe na posameznih področjih dela ali pri opravljanju delovnih nalog, za organizacijske izboljšave pri delu ali za krepitev ugleda policije. Bronasti ščit policije za prizadevno in uspešno opravljanje delovnih nalog policije pa so prejeli: Marjetka Manfreda, Danica Kovačič, Alenka Poljanec, Tina Kimlar Zorn, Ambrož Skočir, Zoran Dobravec, Edvard Miklavčič, Rajko Troha, Matej Zidarič, Suzana Ipavec in Mojca Černigoj.

Zlati znak policije za sodelovanje je prejela Majda Pušnar, regijska koordinatorica za preprečevanja nasilja v družini CSD Severna Primorska, srebrni znak policije za sodelovanje pa Vito Meško iz Avtocestne vzdrževalne baze Novo mesto. Bronasti znak policije za sodelovanje je prejelo Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Idrija.

Za dva varnostna dogodka, kjer so občani reševali človeška življenja, smo trem osebam podelili tudi medalje policije za požrtvovalnost. Medaljo za požrtvovalnost so prejeli: Tomaž Košir, Bogdan Franc Šparovec in Gregor Lapanja.

Slovesnost pung dan policije 2021 2

Poveljnik regijskega štaba CZ mag. Samuel Kosmač pa je trem prejemnikom podelil tudi bronaste znake civilne zaščite za letošnje leto. Civilna zaščita je za leto 2021 podelila priznanja osmim policistom slovenske policije, med prejemniki pa so tudi trije policisti z območja PU Nova Gorica: Darko Krapež, Damjan Manfreda in Janko Mencinger.

Priznanja za dolgoletno delo v policiji bodo drugi zaposleni prejeli naknadno. Čestitke vsem prejemnikom priznanj!

Povezane vsebine

Dan policije - 27. junij

Slovesnost_pung_dan_policije_2021_2.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_3.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_dirUKP.jpg

Slovesnost_pung_dan_policije_2021_orkester.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev10.jpg

Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev11.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev12.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev13.jpg

Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev2.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev3.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev4.jpg

Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev5.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev6.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev7.jpg

Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev8.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_podelitev9.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_priznanja.jpg

Slovesnost_pung_dan_policije_2021_priznanjaCZ.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_priznanjaCZ_2.jpg Slovesnost_pung_dan_policije_2021_priznanjaCZ_3.jpg