V vaji masovne nesreče v prometu z imenom Rešimo življenja, ki je 9. junija 2012 potekla v Cerkljah ob Krki, je sodelovala tudi policija. Natančneje, 12 policistov iz policijskih postaj Krško in Brežice ter Policijske postaje vodnikov službenih psov Novo mesto. Kot opazovalec in koordinator dela policije je sodeloval vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto.

Na vaji so sodelovali še reševalci sistema nujne medicinske pomoči, profesionalni in prostovoljni gasilci, delavci splošnih bolnišnic, strokovni opazovalci ter prostovoljci, ki so pomagali pri organizaciji vaje. To je organiziral Zdravstveni dom Krško, Ekipa nujne medicinske pomoči.

3 zm

Za realnost scenarija so poskrbeli prostovoljci, "poškodovani udeleženci". Velika večina med njimi je imela takšno stopnjo poškodbe, da so bili potrebni nadaljnje oskrbe v bolnišnici, kamor so jih tudi dejansko prepeljali. Tam so namreč preizkušali kadrovske in organizacijske kapacitete za sprejem večjega števila ponesrečencev.

Temeljni namen vaje je bilo testiranje komunikacij med različnimi silami za zaščito, reševanje in pomoč ter organizacija dela na kraju masovne nesreče. Prvi so bili po prejemu klica na interventno številko 113 o nesreči na kraju policisti, ki so o stanju takoj poročali na OKC PU Novo mesto, ta pa je informacije posredoval republiškemu centru za obveščanje (preizkušal se je tudi sistem medsebojne izmenjave informacije med OKC in ReCO). Reševalna vozila in gasilska vozila so na kraj vozila iz enega zbornega mesta, a v realnem času (po pričakovanih zamikih glede na oddaljenost od kraja).

Policija je v vaji sodelovala predvsem v prvem delu (zavarovanje kraja), pretežni del policistov v vaji pa je skrbel za opozarjanje ostalih udeležencev v prometu na povečano število interventnih vozil v prometu in pomoč pri urejanju prometa pred Splošno bolnišnico Brežice, kamor je vozilo 10 reševalnih vozil. Vodniki službenih psov so pred vajo prikazali vajo prijetja nevarnega storilca, v sami vaji pa so pregledali objekt, kjer naj bi se skrival eden od udeležencev, ki naj bi bil oborožen, zato so reševalci zaprosili policijo za pomoč.

Po vaji je bila opravljane kratka preliminarna analiza dogajanja, ki je potrdila visoko motiviranost vseh vključenih posameznikov in služb. Policiji so se zahvalili za sodelovanje in pomoč, ki bi je bili v realni situaciji na kraju gotovo deležni še v večji meri.

Strinjali smo se, da je bila vaja zelo koristna za uigranost ekip in utrjevanje operativnega sodelovanja, še posebej zaradi velikega števila ponesrečenih in udeleženih reševalcev, kjer je dobra organizacija dela ter spoštovanje medsebojnih pristojnosti ključno za učinkovito in strokovno intervencijo.


10_zm.jpg 11_zm.jpg 12_zm.jpg

13_zm.jpg 14_zm.jpg 15_zm.jpg

16_zm.jpg 17_zm.jpg 1_zm.jpg

2_zm.jpg 4_zm.jpg 5_zm.jpg

6_zm.jpg 7_zm.jpg 8_zm.jpg

9_zm.jpg