Na Policijski upravi Novo mesto smo včeraj, 20. decembra 2010, predstavili podrobnosti o preiskavi nedavnega umora 72-letnega moškega iz Črnomlja.

IMG 0325

Na fotografiji z leve: Marjan Fank, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Roman Kržan, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto

IMG 0287

 Marjan Fank, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je predstavil podatke o preiskanosti umorov v Sloveniji in na območju Evropske unije, nato pa je opisal še organizacijski pristop policije k zahtevni preiskavi kaznivega dejanja.


Povedal je, da je število umorov na območju Slovenije že nekaj let konstantno, zaznavamo je celo rahel  trend upadanja. Zmanjšalo se je število družinskih umorov, kar je gotovo pogojeno s sistemskimi in pravnimi spremembami obravnave družinskega nasilja, ki so namenjene omejevanju posledic dejanj v okviru družine. Slovenski policiji je od leta 2007 uspelo preiskati vse umore. V letih pred 2007 pa se delež preiskanih umorov giblje med 90 in 100 odstotki. Ugodno stanje na področju krvnih deliktov potrjuje tudi EUROSTAT-ova mednarodna primerjava, ki v poročilu ugotavlja, da ima Slovenija med 27 evropskimi državami najnižjo stopnjo umorov na prebivalca, in sicer 0,5 na 100.000 prebivalcev. Povprečje v Evropski uniji je 1,3 umorov na 100.000 prebivalcev. Prav tako je Slovenija med državami z najnižjo stopnjo nasilnih kaznivih dejanj.

Kljub temu pa v zadnjem obdobju zaznavamo trend stopnjevanja uporabe nasilja pri drugih kaznivih dejanjih, kjer je nasilje sredstvo za doseganje cilja. Pri tem izstopajo dejanja s premoženjskim motivom, najpogosteje so to ropi, kjer je grožnja z orožjem vse pogostejša. Ker so tovrstna dejanja načrtovana, je tudi preiskovanje teh najhujših oblik čedalje zahtevnejše, kar narekuje stalno nadgradnjo preiskovalnih metod in tehnik. Tudi v letošnjem letu je bilo nekaj zahtevnih preiskav (npr. preiskava dvojnega umora kitajskih državljanov, umora in poskusa umora žrtev, ki sta izvajali erotične masaže …), kjer ne gre za umore v ožji socialni mreži, ampak je praviloma prikrit celo motiv za dejanje, kar preiskovanje še bolj otežuje.

Po besedah Marjana Fanka nedavni umor 72-letnega moškega v Črnomlju izstopa zaradi brutalnosti, načrtovanja oz. priprav na dejanje in prikrivanja dejanja ter posledično zaradi zahtevnosti preiskave. Zaradi zahtevnosti preiskave so bili v preiskavo poleg kriminalistov Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto vključeni tudi kriminalisti Uprave kriminalistične policije (skupine za preiskavo najtežjih oblik umorov) in kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so specializirani za tovrstne preiskave. Pri preiskavi so ves čas sodelovali tudi forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Sodelovale so tudi druge policijske uprave, predvsem PU Ljubljana, kjer se je izvajal velik del preiskave, saj so se nekateri osumljenci nahajali na tem območju in tam tudi pripravljali in prikrivali dokaze dejanja s skrivanjem odtujenih predmetov. Preiskava je intenzivno potekala ves teden po dejanju, kar pomeni, da so v preiskavo neposredno vključeni preiskovalci več dni neprekinjeno izvajali aktivnosti za prijetje osumljencev. Jasno je bilo namreč, da je dejanje zaradi svoje narave v delu Slovenije, kjer se je zgodil umor, povzročilo veliko vznemirjenost in občutek ogroženosti prebivalstva ter povečalo pričakovanja javnosti, da morajo biti osumljenci čimprej prijeti.

IMG 0289

 Podrobnosti same preiskave kaznivega dejanja pa je predstavil Roman Kržan, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto in tudi vodja preiskave. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi občanom, ki so pomagali pri preiskovanju tega okrutnega dejanja.


Kot je dejal, so bili policisti v Operativno-komunikacijskem centru PU Novo mesto 14. decembra 2010 ob 9.04 obveščeni, da je v naselju Kočevje pri Črnomlju po vsej verjetnosti vlomljeno v stanovanjsko hišo, kjer živi starejši občan. Na kraju so policisti našli odprta vrata kletnih prostorov stanovanjske hiše, v enem izmed prostorov pa okrvavljenega in zvezanega moškega, ki ni dajal znakov življenja. Policisti so na kraj poklicali zdravnico, ki pa je potrdila sum, da je moški umrl nasilne smrti. Že v tej fazi smo z veliko verjetnostjo domnevali, da je umrli lastnik stanovanjske hiše.

Zaradi suma, da je bil umorjen, sta bili o tem obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Preiskovalna sodnica je z okrožno državno tožilko opravila ogled kraja kaznivega dejanja, ki se je začel 14. in se zaključil popoldne 17. decembra. Strokovno-tehnično pomoč so pri ogledu preiskovalni sodnici nudili novomeški kriminalisti in kriminalistični tehniki, kriminalistična inšpektorja UKP in NPU, kriminalistični tehniki NFL in strokovnjak z Inštituta za sodno medicino pri Medicinski fakulteti iz Ljubljane.

Takoj po začetku opravljanja ogleda so kriminalisti SKP PU Novo mesto, policisti PP Črnomelj, kriminalistični inšpektorji UKP GPU in kriminalistični inšpektorji NPU GPU začeli s sistematičnim zbiranjem obvestil (opravili so razgovore s 146 osebami), načrtovanjem in preverjanjem različnih verzij in iskanjem ukradenega osebnega avtomobila znamke Mercedes, tipa C CDI 200. Iskanje ukradenega vozila in domnevno odtujenih predmetov ter storilcev okrutnega dejanja je potekalo na celotnem območju Slovenije.

Zvečer 15. decembra pa smo na podlagi II .odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku pridržali 28-letnega moškega iz Semiča, za katerega so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje umora po 116. členu KZ.  Naslednji dan smo pridržali še 33-letnega moškega, prav tako iz Semiča. Z zbiranjem obvestil, preverjanjem alibija in rezultati opravljenega ogleda smo namreč ugotovili, da na kraju dejanja ni bil samo eden osumljenec. Tudi za to osebo so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je aktivno sodelovala pri okrutnem umoru. 

Zgodaj zjutraj 17. decembra 2010 so policisti Policijske postaje Vič v Ljubljani na parkirnem prostoru našli osebni avto, ki je bil podoben ukradenemu osebnemu vozilu. Z najdenega avta, pokritega s ponjavo, sta bili odstranjeni registrski tablici, kar je otežilo identifikacijo vozila.

Intenzivna kriminalistična preiskava se je nadaljevala. Okoli 10. ure 17. decembra smo pridržali še tretjo osebo, 21-letnega moškega iz Ljubljane. Osumljencema kaznivega dejanja umora naj bi pomagal pri skrivanju ukradenih predmetov in sledov in s tem storil kaznivo dejanje po 282. členu KZ-1 (pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja), za katero je zagrožena zaporna kazen do 5 let.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora v sostorilstvu (4. točka 116. člena v zvezi z 20. členom KZ-1) in kaznivega dejanja velike tatvine (2. točka I. odstavka 205. člena) in pripornih razlogov iz 2. točke I. odstavka ZKP smo dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu 17. in 18. decembra 2010 privedli moška iz Semiča, stara 28 in 33 let. Zoper oba privedena je preiskovalni sodnik odredil pripor. 19. decembra pa smo dežurnemu preiskovalnemu sodniku privedli tudi 21-letnega moškega iz Ljubljane, ki je utemeljeno osumljen pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja (2. odstavek 282. člena KZ-1). Da je bil motiv za kaznivo dejanje pridobitev premoženjske koristi, dokazujejo ukradeni predmeti, katerih del smo že našli.

Med kriminalistično preiskavo, ki še vedno poteka, smo opravili štiri hišne preiskave in preiskavo dveh vozil, podali smo več pobud za izpis telefonskega prometa in pregled komunikacijskih sredstev ter zbirali obvestila pri 146 osebah. Pri hišnih preiskavah smo našli predmete, ki osumljenca povezujejo s kaznivim dejanjem. Poleg tega smo na kraju dejanja našli in zavarovali tudi druge sledi, ki jih še vedno preiskujejo v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju GPU.