Policija je pristojna za opravljanje številnih nalog, ki izhajajo iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije ter Zakona o organiziranosti in delu v policiji in so obenem temeljno poslanstvo policije. Tako policija v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške in kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo, ureja in nadzoruje cestni promet ter izvaja druge zakonsko določene naloge. Različnim področjem dela sledi tudi organizacijska struktura policije.


Osnovna delovna področja policije:


Druga področja dela: