Sorodne objave

 

Policija z redno izmenjavo podatkov in informacij, v skupnih akcijah in pri drugih dejavnostih intenzivno sodeluje z varnostnimi organi sosednjih in drugih držav v boju proti organizirani kriminaliteti in nedovoljenim migracijam, pri vzdrževanju javnega reda in varnosti na večjih mednarodnih prireditvah ter zagotavljanju večje varnosti cestnega prometa.

Predstavniki policije sodelujemo tudi pri delu delovnih teles sveta Evropske unije, evropske komisije in agencij EU ter mednarodnih organizacij, v regionalnih varnostnih pobudah (kot so proces Brdo, salzburški forum, TISPOL idr.) in različnih mednarodnih projektih (kot je npr. ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za boj proti trgovini z ljudmi v JV Evropi) ter pri prenosu dobrih praks v države kandidatke za vstop v EU. Udeležujemo se mednarodnih konferenc, seminarjev in delavnic o zagotavljanju varnosti ter sodelujemo v različnih skupnih policijskih operacijah v okviru EU. Že več kot dvajset let sodelujemo tudi v mirovnih in drugih mednarodnih civilnih misijah.

Med evropskimi in mednarodnimi organizacijami oz. institucijami, s katerimi slovenska policija dejavno sodeluje tako na področju operativnega dela kot na področju izobraževanja in usposabljanja, so: