18.mar.2015
5.jan.2015

Odziv na izzive v forenzični analizi drog (RESPONSE) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2013)

Projekt: Zbiranje, analiza, organiziranje, evalvacija, izmenjava - odziv na izzive v forenzični analizi drog - RESPONSE - JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/4000006413

Več

4.jan.2015

Varnostna barvila (SEDY) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2013)

Projekt: Varnostna barvila (SEcurity DYes) - SEDY - HOME/2013/ISEC/AG/4000005982

Več

20.dec.2014

Vzpostavitev pogojev za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2012)

Projekt: Vzpostavitev pogojev za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) - SI PNR - HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004450

Več

20.dec.2014

Pridobitev sredstev za usposabljanje kriminalistov na področju izboljšanja, odkrivanja in preiskovanja goljufij na škodo EU (THEMIS) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2013)

Projekt: Pridobitev sredstev za usposabljanje kriminalistov na področju izboljšanja, odkrivanja in preiskovanja goljufij na škodo EU - HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005188

Več

19.dec.2014

Uporaba skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu na lokalni ravni (JIT THB WB) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2012)

Projekt: Uporaba skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi na Zahodnem Balkanu na lokalni ravni (JIT THB WB) - HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003974

Več

18.dec.2014

Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje Skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi (JIT-THB) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2010)

Projekt: Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje Skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi (JIT-THB) - HOME/2010/ISEC/FP/C1/ 4000001423

Več

8.dec.2014

Izboljšanje kapacitet za DNK analize za izmenjavo Prüm podatkov (IC DNA) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2011)

Projekt: Izboljšanje kapacitet za DNK analize za izmenjavo Prüm podatkov - IC DNA - HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002099

Več

3.dec.2014

Okrepitev čezmejnega policijskega sodelovanja z Italijo, z napotitvijo policijskega uradnika za zvezo v imenu Slovenije, Avstrije in Hrvaške (SLECI-SPLO) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2010)

Projekt: Okrepitev čezmejnega policijskega sodelovanja z Italijo, z napotitvijo policijskega uradnika za zvezo v imenu Slovenije, Avstrije in Hrvaške (SLECI-SPLO) - HOME/2010/ISEC/FP/C2/ 4000001447

Več

15.nov.2014

Izboljšanje analitičnih kapacitet za kemijske preiskave eksplozivov (IECAC) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2011)

Projekt: Izboljšanje analitičnih kapacitet za kemijske preiskave eksplozivov - IECAC - HOME/2011/ISEC/AG/CBRN/4000002101

Več

15.nov.2014

Okrepitev kapacitet avtomatizirane obdelave in iskanja daktiloskopskih podatkov za potrebe izvajanja Prümskega sklepa (SCAFIS PRUM) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2010)

Projekt: Okrepitev kapacitet avtomatizirane obdelave in iskanja daktiloskopskih podatkov za potrebe izvajanja Prümskega sklepa (SCAFIS PRUM) - HOME/2010/ISEC/FP/C3/ 4000001620

Več

12.nov.2014

Izboljšanje kapacitet za obrazno prepoznavo v boju proti kriminalu (FACE TRACE) - informacija o vsebini in izvajanju projekta (ISEC 2011)

Projekt: Izboljšanje kapacitet za obrazno prepoznavo v boju proti kriminalu - FACE TRACE - HOME/2011/ISEC/AG/4000002518

Več

23.feb.2012

Projekti, o katerih neposredno odloča EU

  Prijavitelj MNZ ISEC OLAF Sklad za zunanje meje   Partner MNZ FP7 ISEC OLAF Leonardo da Vinci IPA EuropeAid Potrošniška politika 2007-2013

Več

23.feb.2012