Osrednje naloge nacionalnih uradov SIRENE se nanašajo predvsem na izmenjavo dodatnih (supplementary) informacij:

 • pred razpisom tiralice,
 • sočasno oziroma vzporedno z razpisom tiralice,
 • v primeru večkratnega razpisa tiralice,
 • v primeru označitve tiralice (flag),
 • v primeru zadetka (hit),
 • v primeru razpisa ukrepa zavrnitve vstopa državljanov iz tretjih držav,
 • o nezmožnosti izvajanja določenega ukrepa, ki je predviden v primeru zadetka,
 • v primeru spremembe namena,
 • v primeru nepravilnosti podatkov ali v primeru nezakonito shranjenih podatkov in o pravici vpogleda v lastne podatke in pravici do poprave podatkov.

 

Naloge, ki jih uradi SIRENE opravijo pri vseh kategorijah razpisov, se nanašajo na:

 • preveritev skladnosti postopka z določbami Uredbe in Sklepa;
 • preveritev tehnične kakovosti podatkov;
 • upoštevanje predpisanega vrstnega reda postopkov;
 • takojšnje obveščanje razpisnice v primeru zadetka (hit) in
 • izmenjava dodatnih informacij.


Poleg osrednjih nalog pa imajo zelo velik pomen tudi dodatne naloge, ki se nanašajo na kontinuirano, pospešeno mednarodno policijsko sodelovanje:

 • izmenjava informacij na področju policijskega sodelovanja (40. in 41. člen – čezmejno opazovanje in zasledovanje),
 • razpisovanje tiralic in izmenjava informacij v okviru SIS II imata prednost pred razpisovanjem in izmenjavo informacij preko Interpola (razpisa zoper isto osebo se ne izključujeta).


Uradi SIRENE nimajo namena nadomestiti ali posnemati organizacije Interpol. Čeprav se nekatere naloge prekrivajo, pa se načela delovanja in sodelovanja med pogodbenicami občutno razlikujejo od tistih, ki veljajo za Interpol (Mednarodna organizacija kriminalistične policije).

Razpisi v SIS II in ustrezne spremembe podatkov imajo vedno prednost pred razpisi in izmenjavami informacij preko Interpola. Ta prednost še posebej velja v primeru nasprotij med razpisom iz SIS II in iz Interpola. V okviru schengenske ureditve je prednost dana razpisom SIS II pred razpisi Interpola. Slednji se bodo izjemoma pojavljali (razpisi, ki jih sporazum ne predvideva, na primer nezmožnost vnašanja umetniških predmetov v sistem SIS II, in tisti, ki nimajo vseh informacij za razpis v sistemu SIS II).