Sorodne objave

 

Policija z redno izmenjavo podatkov in informacij, v skupnih akcijah in pri drugih dejavnostih intenzivno sodeluje z varnostnimi organi sosednjih in drugih držav v boju proti organizirani kriminaliteti in nedovoljenim migracijam, pri vzdrževanju javnega reda in varnosti na večjih mednarodnih športnih in drugih prireditvah ter pri zagotavljanju večje varnosti cestnega prometa.

1 Bxl1

Predstavniki policije sodelujemo tudi pri delu delovnih teles Sveta Evropske unije, Evropske komisije in agencij EU ter mednarodnih organizacij, v regionalnih varnostnih pobudah (kot so proces Brdo, Salzburški forum idr.) in različnih mednarodnih projektih (npr. ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za boj proti trgovini z ljudmi v JV Evropi) ter pri prenosu dobrih praks v države kandidatke za vstop v EU. Udeležujemo se mednarodnih konferenc, seminarjev in delavnic o zagotavljanju varnosti ter sodelujemo v različnih skupnih policijskih operacijah v okviru EU. Že vrsto let sodelujemo tudi v mirovnih in drugih mednarodnih civilnih misijah.

Mednarodne organizacije, s katerimi sodelujemo

Med evropskimi in mednarodnimi organizacijami oziroma institucijami, s katerimi slovenska policija dejavno sodeluje tako na področju operativnega dela kot na področju izobraževanja in usposabljanja, so Europol, Interpol, Sirene, Frontex, Cepol, Sepa, Roadpol in druge.

Povezane vsebine

Mednarodne civilne misije

Črpanje evropskih sredstev

Sektor za mednarodne policijske operacije