cepol_logo2Poslanstvo CEPOL-a - Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (v francoščini College européen de police) je združevati visoke policijske uradnike držav članic Evropske unije in z usposabljanji in raziskovanjem spodbujati čezmejno sodelovanje in povezovanje, predvsem na področjih preprečevanja kriminalitete in zagotavljanja javne varnosti. V svoje poslanstvo si je Evropska policijska akademija zapisala: Z usposabljanji izboljšati evropsko policijsko sodelovanje (Improving European Police Cooperation Through Training).

Ustanovitev

CEPOL je bil s sklepom Sveta (2000/820/JHA) ustanovljen 22. decembra 2000 in združuje nacionalne policijske izobraževalne institucije.

Naloge CEPOL-a so:

 • usposabljanje višjih policijskih uradnikov,
 • oblikovanje skupnih programov usposabljanja, predvsem s področja organiziranega kriminala in čezmejnega policijskega sodelovanja,
 • oblikovanje specializiranih programov,
 • usposabljanje učiteljev oz. izvajalcev,
 • omogočanje izmenjav strokovnjakov s področja izobraževanja,
 • razširjanje dobre prakse, raziskovalnih dosežkov in spoznanj ter
 • oblikovanje elektronske mreže učenja.

26. julija 2004 je Svet sprejel dva amandmaja (2004/566/JHA in 2004/567/JHA) k Sklepu o ustanovitvi CEPOL-a, in sicer s prvim dodeljuje CEPOL-u status pravne osebe, z drugim pa določa, da je sedež stalnega sekretariata v Bramshillu v Veliki Britaniji. Naloga sekretariata je opravljanje administrativnih nalog za izvajanje letnega programa ter dodatnih programov in iniciativ, kadar je to potrebno.

V tem obdobju se je CEPOL financiral s prispevki držav članic, kar ni omogočalo izvajanja programa brez nepotrebnih zapletov. Tako je Svet 20. septembra 2005 sprejel Sklep 2005/681/PNZ, s katerim je CEPOL od 1. januarja 2006 postal agencija Evropske unije, ki se financira iz proračuna skupnosti.

Deluje kot mreža nacionalnih policijskih izobraževalnih institucij, kar pomeni, da se usposabljanja in ostale aktivnosti dogajajo v državah članicah, ki tudi nosijo odgovornost za izvedbo.

Odločanje in delovanje

Vse odločitve v zvezi z delovanjem CEPOL-a sprejema Upravni svet, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih izobraževalnih institucij, vsaka država ima en glas, vodi pa ga predsedujoča država. Na zasedanjih sodelujejo tudi predstavniki Komisije, generalnega sekretariata Sveta, Europola in direktor sekretariata CEPOL-a, ki pa nimajo glasovalne pravice. Upravni svet se sestaja štirikrat na leto in sprejema delovni program in proračun (sprejet mora biti soglasno), skupne učne načrte, programe usposabljanj, učne metode in druga orodja za učenje in poučevanje.

Kot podpora Upravnemu svetu delujejo odbori, in sicer: odbor za letni program, odbor za usposabljanje in raziskovanje, odbor za proračun in strateški odbor. Poslovnik CEPOL-a določa sistem rotacije članstva v odborih, vsaka država članica ima triletni mandat v vsakem odboru. Odbor za proračun in strateški odbor vodi predsedujoča država.

Upravni svet pa lahko oblikuje delovne in projektne skupine, ki pripravljajo programe, predlagajo in razvijajo strategije, koncepte in orodja za usposabljanja.

Sekretariat s sedežem v Bramshillu v Veliki Britaniji zaposluje 25 uslužbencev, ki delujejo v dveh enotah: programski in administrativni. Vodi ga direktor.

Nacionalne kontaktne točke so uradna povezava med državami članicami in CEPOL-om. Preko njih se distribuirajo vsa obvestila, dokumenti in publikacije. Kontaktna točka za Slovenijo je Policijska akademija v Generalni policijski upravi.

Usposabljanje

Glavna naloga CEPOL-a je usposabljanje, vendar se v CEPOL-u zavedajo, da usposabljanje in poučevanje še ne pomeni tudi učenja. Učenje razumejo kot proces, ki vodi do spremembe in povečanja kompetenc, upoštevaje dejstvo, da se ljudje različno učimo, zato spodbujajo uporabo različnih učnih metod. Za CEPOL-ova usposabljanja je značilno še naslednje:

 • Usmerjena so v učečega se in spodbujajo osebno odgovornost in skrb za učenje.
 • Vsebine navadno obravnavajo čezmejno dimenzijo policijskega dela.
 • Povezujejo visoke policijske uradnike držav članic, Švice, Norveške in Islandije in spodbujajo njihovo mreženje.
 • Strokovnost se ne gradi samo na predavateljih oz. izvajalcih usposabljanj, k temu prispevajo tudi udeleženci usposabljanj.
 • Učenje naj se ne konča po odhodu z usposabljanja, CEPOL spodbuja uporabo pridobljenih znanj in kompetenc ter omogoča tudi nadaljnje učenje.

Vsako leto CEPOL organizira okoli 80 različnih usposabljanj, ki se izvajajo v državah članicah, tudi v Sloveniji. Usposabljanj se udeležujejo tudi slovenski policisti. Delovni jezik je angleščina.

E-učenje

Ciljna skupina CEPOL-a obsega okoli 200.000 visokih policijskih uradnikov znotraj EU, tehnologija pa danes omogoča tudi nove in drugačne oblike učenja, ki posamezniku omogočajo svobodnejšo izbiro predvsem kraja in časa učenja. Zato je ena pomembnih nalog CEPOL-a v bližnji prihodnosti oblikovanje in omogočanje e-učenja, ki naj bi tudi v kombinaciji s kontaktnim učenjem bolj učinkovito širilo znanje, razumevanje in izkušnje.

Skupni programi

CEPOL oblikuje skupne programe za področja policijskega dela, kjer je koristno in potrebno poenotiti določena znanja in veščine, in pomaga pri uvajanju teh programov v nacionalne izobraževalne sisteme. Naslednji programi so na voljo ali v nastajanju:

 • Protiterorizem
 • Evropsko policijsko sodelovanje
 • Europol
 • Policijska etika in preventiva pred korupcijo
 • Nasilje v družini
 • Pranje denarja
 • Trgovanje z ljudmi
 • Trgovanje z drogami
 • Civilni krizni menedžment
 • Upravljanje različnosti

Prioritete pri odločanju za skupne programe se določajo na osnovi pričakovanj in odločitev drugih teles EU, kot so Evropska komisija, Svet, Europol s svojimi poročili OCTA, in delovna skupina policijskih šefov.

Raziskovanje

Učinkovito policijsko delo mora temeljiti na izsledkih raziskav in CEPOL si prizadeva razširjati in razvijati raziskovalno delo, razširjati dobre prakse in na ta način razvijati in povezovati znanja. V ta namen delujeta Evropska znanstvena in raziskovalna baza podatkov (eDoc) in Evropska policijska mreža znanja, ki sta z geslom dostopni preko spletne strani. Zainteresirani uporabniki lahko geslo dobijo v Policijski akademiji. Vsako leto organizira tudi po eno raziskovalno konferenco.

Projekti

V letih 2007/08 poteka v okviru CEPOL-a projekt izmenjave, ki je podprt s sredstvi iz programa AGIS. Projekt poteka tako, da visoki policijski uradniki in učitelji za določeno obdobje (navadno za dva tedna) gostujejo v dveh državah članicah in sprejmejo po dva udeleženca izmenjave v svoji državi.

Cilj programa Euromed II, znanega tudi kot MEDA II, ki ga tudi izvaja CEPOL, je izboljšati mednarodno policijsko sodelovanje Evropske unije v sredozemskem prostoru. Države prejemnice so: Alžirija, Egipt, Izrael, Libanon, Jordanija, Maroko, Palestinska avtonomna ozemlja, Sirija in Tunizija.

Naslov

CEPOL Secretariat
CEPOL House
Bramshill
Hook
Hampshire RG27 0JW
United Kingdom
Tel: +441256602668
Fax: +441256602996

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: www.cepol.europa.eu