Sklad za zunanje meje
Letni program 2010

 

Da bi izboljšali varnost in zagotovili boljši nadzor nad izdajo vizumov v schengenskem prostoru, se je EU odločila za prenovo in nadgradnjo obstoječega viznega sistema. Na ravni EU je bil razvit centralni vizni informacijski sistem (v nadaljevanju VIS), kjer se bodo centralno zbirali prstni odtisi vseh oseb, ki jim bo izdan vizum.

S strani pogodbenega izvajalca je bila izdelana programska oprema za integracijo čitalcev prstnih odtisov, ki jih uporablja Policija. Aplikativna programska oprema za zajetje prstnih odtisov in integracija z viznim informacijskim sistemom je bila pred tem že razvita v okviru Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.  

Integracija je obsegala izdelavo modula, ki zagotavlja uporabo čitalca SUPREMA Realscan-10 (v uporabi v Policiji) za zajem prstnih odtisov v enaki meri, kot je to do sedaj omogočal čitalec CrossMatch L Scan Guardian.

 

Vrednost projekta je 13.814,22 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 10.360,66 evrov.