Sorodne objave

 

Slovenska policija je enakovreden in spoštovan član družine evropskih mejnih policij, in to po zaslugi strokovnega in predanega dela vseh njenih pripadnikov.

00 punm nadzor na meji Drenik

Spremembe zaradi nalezljive bolezni COVID-19!

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa smo v Sloveniji že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja in začasno spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja.

Več: Prehajanje državne meje in omejitve zaradi koronavirusa

Uspešnost in profesionalnost policistov se ne merita le v številkah odkritih ilegalnih prebežnikov ali odkritih kaznivih dejanj na meji, temveč sta prepoznavna tudi v njihovem odnosu do potnikov na mejnih prehodih oziroma prebivalcev obmejnega območja. V slovenski policiji si zato nenehno prizadevamo, da bi ta odnos še izboljšali. Na področju nadzora državne meje se ob tem ves čas povezujemo z državnimi institucijami, prav tako smo intenzivno vpeti v mednarodno okolje, kjer sodelujemo z varnostnimi organi sosednjih in ostalih držav ter tujimi organizacijami in agencijami.

Po zaslugi dobre usposobljenosti in opremljenosti slovenske policije ter izpolnjevanja vseh evropskih standardov je Slovenija od leta 2007 polnopravna članica schengenskega območja, ki tukajšnjim prebivalcem omogoča prosto potovanje, pa tudi delo in prebivanje znotraj njegovih meja.

Ponosni smo tudi na to, da lahko učinkovito rešujemo vedno nove, pogosto nepričakovane izzive, ki jih pred nas postavljajo globalne spremembe in tudi aktualno družbeno dogajanje. V letih 2015 in 2016 smo na primer uspešno obvladali množične migracije čez državo, leta 2020 pa smo morali zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa, denimo, začasno vzpostaviti poseben režim prehajanja svojih državnih meja.

Prepričani smo, da bodo migrantska in druga vprašanja tudi v prihodnje močno vplivala na naše delo. Vse to pa bo zahtevalo še intenzivnejše vključevanje v mednarodne aktivnosti, tudi na najbolj oddaljenih zunanjih mejah schengenskega območja. Ne glede na to, ali svoje naloge opravljajo doma ali v tujini, smo ponosni, da so slovenski policisti in policistke, ko gre za vprašanje migracij, znani po svoji profesionalnosti, etični drži in spoštljivem odnosu do sočloveka in njegovega dostojanstva.

Mejni prehodi

Na zunanji schengenski meji ima Slovenija 57 mejnih prehodov na kopenski (vsi so na slovensko-hrvaški meji), tri na zračni in dva na morski meji.

Objavljamo seznam vseh prehodov, tako za mednarodni kot obmejni promet. Pri vsakem navajamo odpiralni čas in morebitne omejitve za določene kategorije potnikov oz. vrste vozil.

Pomembno! Prestop zunanje meje je dovoljen le na mejnih prehodih, v času njihovega obratovanja.

Seznam mejnih prehodov in zemljevid 

Naloge policistov na državni meji in s tujci - od preverjanja dokumentov na mejnih prehodih do preprečevanja migracij

Področje dela policije na državni meji in s tujci je veliko širše od tega, kar je potniku običajno najbolj vidno, tj. preverjanja dokumentov na mejnih prehodih in odkrivanja ponarejenih listin. Vključuje nadzor nad prehajanjem čez državno mejo, varovanje meje, preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov na državni meji ter mejnih incidentov, preprečevanje nedovoljenih migracij in naloge v zvezi z zakonodajo o tujcih; vse našteto tako na državni meji kot na obmejnem območju in celo v notranjosti države, kjer izvajamo t. i. izravnalne ukrepe.

Policisti med drugim preprečujemo, odkrivamo in preiskujemo uporabo prenarejenih in ponarejenih, tudi odtujenih potovalnih dokumentov in drugih listin, ki jih osebe predložijo v kontrolo, čezmejno kriminaliteto, ilegalne migrante in njihove vodiče, tihotapljenje ljudi, nedovoljenih snovi v športu, mamil, orožja, streliva in ukradenih vozil, izvajamo pridržanja oseb, ki jih je treba izročiti tujim varnostnim organom, organiziramo poostrene nadzore itd. V ta namen moramo biti posebej izurjeni, na razpolago imamo posebna vozila in objekte, pomagamo si z različnimi tehničnimi pripomočki (kot so schengenbus, čitalniki dokumentov, termovizijske kamere, brezpilotni zrakoplovi idr.) ter informacijsko-telekomunikacijskimi napravami; na bolj obremenjenih območjih nam pomagajo tudi pomožni policisti in pripadniki Slovenske vojske.

Izjemno pomembna je podpora schengenskega informacijskega sistema, skupne elektronske zbirke podatkov o razpisih za osebe in predmete. Veliko vlogo imata centra za mednarodno policijsko sodelovanje v Vratih Megvarje in Dolgi vasi, ki nam 24 ur na dan pomagata pri hitri izmenjavi podatkov z vsemi sosednjimi državami, pa tudi prek mreže teh centrov širše po Evropi. Intenzivno smo vključeni tudi v delovanje Evropske agencije za mejno in obalno stražo – Frontex , ki krepi sodelovanje držav članic pri nadzoru zunanje meje. Veliko slovenskih policistov je bilo že vključenih v razne oblike usposabljanja, ki ga je organizirala agencija, redno gostimo tuje policiste v skupnih operacijah na naši zunanji meji, vsako leto se več deset slovenskih policistk in policistov aktivno vključuje v delo na zunanji meji na kopnem, na morju in na letališčih v drugih državah, sodelujemo pa tudi pri skupnih letih za odstranjevanje tujcev iz Evrope.

Povezane vsebine

Sektor mejne policije

Center za tujce

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

(Nekdanji) mejni prehodi z Avstrijo

Policijske postaje za izravnalne ukrepe po policijskih upravah

Mejna kontrola

Dokumenti za prestop državne meje

Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Republiko Hrvaško?

Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Bosno in Hercegovino?

Pogoji za vstop in bivanje tujcev

Schengenski kalkulator

Vstop in prebivanje državljanov držav članic Evropske unije

Schengenska ureditev v Sloveniji

Frontex - Evropska agencija za mejno in obalno stražo

PRADO - Spletni javni register pristnih osebnih in potnih listin

Pogosta vprašanja

Statistika

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami