Otroci za potovanje v tujino potrebujejo veljaven dokument za prestop državne meje (veljavna osebna izkaznica, veljaven potni list ali drug dokument, ki je priznan kot potovalna listina, npr. potna listina za begunce, apatride, potni list za tujce ipd.). Če gre za take potovalne listine, je treba pri pristojnih hrvaških organih predhodno preveriti, ali jih priznavajo kot veljavne dokumente za prehod meje.

Leta 2009 je bila v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški spremenjena zakonodaja, ki je določala, da otrok do 15. leta starosti, ki potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje dovoljenje zakonitega zastopnika (v Republiki Hrvaški overjeno soglasje zakonitega zastopnika). Sedaj otrok, ki v Republiko Hrvaško potuje brez spremstva zakonitega zastopnika, ne potrebuje nobenega slovenskega ali hrvaškega posebnega dovoljenja.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije kljub temu priporoča, da se ob organiziranih skupinskih potovanjih (ekskurzije, letovanja, športne, kulturne in druge prireditve mladoletnikov) še vedno pripravi seznam članov skupine. Tako je omogočena lažja in hitrejša mejna kontrola.